dinsdag, juni 18, 2024
Onderwijs

Zelfstandig werken


Zelfstandig werken kan vele vormen aannemen, zoals thuiswerken, werken aan soloprojecten op school of zelfs de sprong wagen naar freelancen.
Bij zelfstandig werken op de basisschool gaat het erom leerlingen in staat te stellen eigenaar te worden van hun leerproces.
Weten hoe je interessante onderwerpen kunt leren en verkennen, is een vaardigheid waar je leerlingen hun hele leven profijt van zullen hebben.

Wat is zelfstandig werken?

Een onafhankelijke leerling heeft alle tools die nodig zijn om het leren in eigen handen te nemen.
Dit kan door nieuwe kennis te onderzoeken en te verkennen met minder betrokkenheid van een instructeur of instelling.

Bij zelfstandig leren doen studenten hun eigen onderzoek en stellen ze vragen, in plaats van alleen te vertrouwen op het materiaal dat hun leraar of instructeur hen geeft.
Ze nemen ook de verantwoordelijkheid voor hun opleidingstraject door hun eigen doelen te stellen en hun voortgang te monitoren.

Belangrijkste voordelen van zelfstandig leren

De volgende voordelen houden rechtstreeks verband met de prestaties van de leerling:

  • Vergroot de motivatie en het zelfvertrouwen van de leerling
  • Verbeterde leerlingprestaties
  • Beter inzicht in de eigen sterke en zwakke punten van de leerling
  • De leraar kan tijd vrijmaken om zich te concentreren op verschillende taken en remediëring

Waarom is zelfstandig leren zo belangrijk?

Het is belangrijk om leerlingen aan te moedigen om onafhankelijke leerlingen te worden, omdat dit directe gevolgen heeft voor hun academische prestaties.
Maar zelfstandig leren wapent de leerlingen ook met zachte vaardigheden die hen zullen helpen succesvoller te zijn op andere gebieden van hun leven.

Enkele voorbeelden zijn :

  • Beter timemanagement
  • Proactiviteit en initiatief
  • Organisatie en discipline
  • Onafhankelijkheid

Wat zijn de belangrijkste elementen en strategieën van zelfstandig werken?

Zelfstandig leren kan niet werken in een omgeving waarin de leraar centraal staat. Dus het eerste sleutelelement bij het mogelijk maken van zelfstandig werken is natuurlijk de verschuiving naar een omgeving waarin de leerling centraal staat, waar de leerlingen een beter inzicht krijgen in hun leerproces.
Een van de nieuwe verantwoordelijkheden van de leraar hier is om de leerling te helpen bij het structureren van zijn leeromgeving. En om van de klas een gemeenschap van onafhankelijke leerlingen te maken.

Een tweede sleutelelement van zelfstandig leren is zelfregulering. Leerlingen hebben de controle over hun eigen planning, tempo en evaluatie. Zelfregulering omvat ook zelfmotivatie.

Een derde en laatste sleutelelement is de rol van de leraar als facilitator.
Zelfstandig leren vereist een sterke leerling-leraarrelatie met een hoge mate van vertrouwen.
De leraar moet zijn benadering van deadlines aanpassen, zorgen voor toegang tot relevante bronnen. En een open communicatie onderhouden over taken en de voortgang van studenten.

8 manieren waarop u uw studenten kunt helpen onafhankelijke leerlingen te worden

Inspireer ze

Er gaat niets boven een goede peptalk om mensen tot actie en initiatief te laten komen. Maak ze enthousiast om te leren.

Evalueer waar ze op dit moment staan ​​en waar ze naartoe willen

Om te weten waar je naartoe gaat en om te weten hoe je daar moet komen, moet je eerst begrijpen waar je nu staat.
Help de leerlingen hun sterke en zwakke punten met betrekking tot de cursusonderwerpen te identificeren.
Vraag hen om duidelijke doelen te formuleren die haalbaar maar uitdagend zijn.

Help ze om de man van het plan te worden

Nu ze weten waar ze staan ​​en waar ze willen zijn, zouden ze een leerplan moeten kunnen uitwerken om hen daar te helpen.
Stel specifieke bronnen voor om in hun leerplan op te nemen.
Uiteraard betrek je leerlingen ook bij je lesplanning.

Geef een spoedcursus timemanagement

Een deel van het leerplan moet een schema zijn dat is geoptimaliseerd voor het leertempo van de leerling, andere activiteiten, optimale leer-/werktijden, enz.
Deel tips over hoe je je aan je schema kunt houden, structuur en routine voor jezelf kunt creëren en efficiënter kunt leren .

Creëer structuur en routine

Leerlingen kunnen zichzelf toestaan ​​om meer zelfstandig te leren in een kader en routine die hen de ruimte geeft om dit te doen.

Help hen hun vraagvaardigheden te verbeteren

Om het debat tussen de leerlingen te bevorderen, is het belangrijk om hen te helpen hun vraagvaardigheden te verbeteren.
En hen te laten zien hoe ze kritisch denken en een probleemoplossende houding kunnen ontwikkelen.
Open vragen stellen is een goede eerste stap.
Om hen te helpen deze vaardigheden te ontwikkelen, is het belangrijk om uw leerlingen geen antwoorden te geven, maar eerder begeleiding om zelf de antwoorden te vinden.

Maak discussies en samenwerking mogelijk

Zorg ervoor dat u groepstaken en activiteiten opneemt, zodat leerlingen voldoende gelegenheid hebben om met elkaar te discussiëren en van elkaar te leren.
Creëer groepen waar leerlingen elkaar kunnen ontmoeten om elkaar vragen te stellen, samen te werken en elkaar te ondersteunen.

Geef ze hulpmiddelen om hun voortgang bij te houden

De beste manier waarop leerlingen hun vorderingen kunnen volgen, is door een weektaak bij te houden.
Stel een weektaak voor waarin wordt beschreven welke leertaken ze op een bepaald moment hebben uitgevoerd, hoe lang ze erover deden en hoe ze het hebben ervaren.
Ze moeten terugkijken op dagboekaantekeningen, beoordelen hoe ze zich vandaag voelen over dat stukje kennis of taak, en de voortgang noteren.
De leerling kan ook een duo vormen met een leermaatje. Ze kunnen elkaars vorderingen opvolgen en elkaar beoordelen.

Welke vaardigheden hebben leerlingen nodig om zelfstandige leerlingen te worden?

Sommige leerlingen zijn van nature onafhankelijk, anderen moeten een nieuwe reeks vaardigheden aanscherpen om onafhankelijke leerlingen te worden.
En weer anderen doen het beter in een meer traditionele, leraargerichte omgeving.

Zelfstandig leren vereist de volgende vaardigheden:

Cognitieve vaardigheden:

denken, lezen, leren, onthouden, redeneren en opletten. Zelfstandig leren vereist probleemoplossende vaardigheden, gevoel voor classificatie en logisch redeneren.

Metacognitieve vaardigheden:

dit zijn de vaardigheden die ten grondslag liggen aan strategieën die leerlingen toepassen om de bovengenoemde cognitieve vaardigheden uit te voeren.
Het is duidelijk dat metacognitieve vaardigheden nodig zijn om de eigen voortgang en zelfevaluatie te bewaken.

Affectieve vaardigheden:

deze hebben betrekking op individuele interesses, waarden en attitudes en helpen iemand hun gevoelens te beheersen.
Affectieve vaardigheden helpen de leerlingen zichzelf te motiveren.

Hoe kunnen scholen het zelfstandig leren bevorderen?

Om zelfstandig leren te laten werken, moet de school of instelling dit eerst mogelijk maken en ondersteunen en een schoolbrede praktijk invoeren:

Leraar ondersteuning

Zelfstandig werken is meestal een bottom-up benadering en de onderwijsinstelling moet docenten dezelfde ruimte bieden als docenten studenten bieden om de nieuwe leeraanpak te laten werken.
De instelling moet een structuur implementeren waar ze directe feedback van leerlingen kunnen krijgen over hun leertraject en voortgang.

Empowerment van leerlingen

Leerlingen in staat stellen eigenaar te worden van hun eigen leerproces is een impuls die ook van de school moet komen.
Het is aan de school om leerlingen de relevante leerstrategieën aan te reiken, samen met een basistraining om ze toe te passen.

Feedback van leerlingen

Zelfstandig leren is grotendeels een bottom-up benadering waarbij leerlingen hun leertraject vormgeven en zo de schoolstrategieën en de algehele leermethode beïnvloeden.
Daarom moeten instellingen over mechanismen beschikken om feedback van leerlingen te ontvangen.