vrijdag, mei 24, 2024
Kind

Zelfregulatie


Zelfregulatie verwijst naar het vermogen om het gedrag te beheersen en de gedachten en emoties op de juiste manier te beheersen.
Het is de reden waarom men naar school gaat of werkt, ook al heeft men er niet altijd zin in, of waarom men niet bij elke maaltijd pizza eet.

Wat is zelfregulering?

Zelfregulatie houdt in dat je je bewust bent van je gedrag en hoe het je kan helpen je doelen te bereiken.
Het wordt gedefinieerd als “de beheersing van iemands gedrag door middel van zelfcontrole, zelfevaluatie en zelfversterking”.

Zelfregulering versus zelfbeheersing

Hoewel zelfregulering veel op zelfbeheersing lijkt, worden de twee anders gedefinieerd.
Het heeft alles te maken met het beheersen en onderdrukken van impulsen.
Zelfregulering is ondertussen een bredere term die verwijst naar de vele manieren waarop mensen hun gedrag sturen om bepaalde doelen te bereiken.

Waarom zelfregulering belangrijk is

Zelfregulering helpt ons om met stress en conflicten om te gaan en tegelijkertijd onze relaties en algeheel welzijn te versterken.

Fysiek

Kinderen hebben vaak de neiging om fysiek uit te halen als ze boos of overstuur zijn – en soms ook volwassenen.
Zelfregulering helpt ons die impulsen te beheersen en op een meer geschikte manier te handelen.
En weer kunnen kalmeren heeft fysieke effecten, zoals het vertragen van een bonkend hart.

Emotioneel

Als een persoon van streek, verdrietig, boos of opgewonden is, helpt zelfregulatie hen om te kalmerenen hun gevoelens te reguleren.
Vervolgens kan de persoon op een acceptabele en productieve manier zich gedragen.
Het helpt ook om emoties onder controle te houden, zodat ze niet overweldigend worden.

Geestelijk

Zelfregulering is nodig om te leren en te presteren, op school of op het werk.
Het helpt mensen stil aan een bureau te zitten, te luisteren naar wat er moet gebeuren en zich te heroriënteren na het voltooien van een taak.

Maatschappelijk

Zelfregulering stelt mensen in staat zich op sociaal aanvaardbare manieren te gedragen.
En relaties op te bouwen door hun gedrag niet te laten dicteren door sterke emoties of impulsen.

Voorbeelden van zelfregulering

Op het meest basale niveau is zelfregulatie het vermogen om je emoties en gedrag te beheersen om op de juiste manier te functioneren in het dagelijks leven.

Voorbeelden van zelfregulering zijn:

  • In staat zijn om te gaan met intense emoties zoals frustratie, teleurstelling of schaamte
  • Even kunnen kalmeren nadat er iets spannends is gebeurd
  • De aandacht opnieuw richten na het voltooien van een taak en het starten van een andere
  • Impulsen beheersen
  • Zich correct gedragen en met andere mensen omgaan

Hoe zelfregulering te verbeteren

Zoals veel vaardigheden, kan zelfregulatie worden versterkt en verbeterd als je eraan moet werken.
Wat voor de een werkt, werkt misschien niet voor de ander, dus voel je vrij om verschillende benaderingen te proberen.

Zelfbewustzijn

Zelfbewustzijn is je bewust zijn van je eigen emoties, gedragingen en gedachten.
Het helpt je te begrijpen waarom je gemotiveerd bent om op een bepaalde manier te reageren en kan je helpen om gepaster te handelen.

Mindfulness

Mindfulness is een manier van denken waarbij je in het huidige moment blijft en je bewust bent van je omgeving, je gedachten en hoe je lichaam voelt.
Het beoefenen van mindfulness ondersteunt zelfregulatie door je aan te moedigen om te vertragen en je bewuster te gedragen.

Stress management

Chronische stress kan stemmingswisselingen en concentratieproblemen veroorzaken, wat op zijn beurt uw vermogen tot zelfregulatie kan verstoren.
U kunt helpen stress onder controle te krijgen door technieken voor stressmanagement te gebruiken.
Voorbeelden zijn diep ademhalen, meditatie, lichaamsbeweging en voldoende slaap krijgen.

Overzicht

Zelfregulatie is een essentiële vaardigheid voor fysiek, sociaal, emotioneel en mentaal welzijn.
Het is niet altijd gemakkelijk voor mensen, maar technieken zoals mindfulness-oefeningen en stressvermindering kunnen je helpen je zelfregulerende vermogens te ontwikkelen en te versterken.