donderdag, juli 25, 2024
Onderwijs

Weer Samen Naar School, WSNS


Het “Weer Samen Naar School” beleid was een Nederlandse benadering van inclusief onderwijs, dat tot doel had om kinderen met speciale behoeften zoveel mogelijk in reguliere scholen te laten deelnemen. De afkorting hiervan is “WSNS.”

Intrede van weer samen naar school

Het WSNS-beleid werd geïntroduceerd in Nederland in 1998 als onderdeel van de Wet op de Expertisecentra. Het doel van het beleid was om kinderen met speciale behoeften, zoals kinderen met een handicap of leerstoornissen, in reguliere scholen te integreren in plaats van ze naar speciale scholen te sturen. Dit beleid had als doel om de kwaliteit van het reguliere onderwijs te verbeteren en de participatie van kinderen met speciale behoeften te vergroten.

Vervangen

In 2014 is het WSNS-beleid vervangen door het “Passend Onderwijs” beleid. Passend Onderwijs is ontworpen om nog meer nadruk te leggen op inclusie en om ervoor te zorgen dat scholen passende ondersteuning bieden aan alle leerlingen, ongeacht hun specifieke behoeften. Het idee was om de bureaucratische en financiële drempels voor inclusief onderwijs te verminderen en ervoor te zorgen dat scholen de verantwoordelijkheid nemen voor het bieden van passend onderwijs aan alle leerlingen.

Kortom

Kortom, het WSNS-beleid was gericht op het integreren van kinderen met speciale behoeften in reguliere scholen, terwijl het Passend Onderwijs beleid meer nadruk legt op het bieden van passende ondersteuning in reguliere scholen en de verantwoordelijkheid van scholen voor inclusief onderwijs.