vrijdag, mei 24, 2024
KindOnderwijs

Verdieping van leerstof


Bij verdieping van de leerstof wordt er zoals het woord verdieping al aangeeft dieper ingegaan op de bestaande lesstof.
Om daarbij de leerling zoveel mogelijk het gevoel te geven dat er tevens voor aansluiting bij de groep gezorgd wordt, wordt aanbevolen om de verrijkingsstof zoveel mogelijk te laten aansluiten bij het reguliere aanbod.
Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat, als alle kinderen met taal bezig zijn, het meer- of hoogbegaafde kind dat ook is.
Verdieping is het verkennen en onderzoeken van een ander element van het vakgebied. Dat is iets anders dan het vooruit laten werken van leerlingen.
Want bij dat laatste wordt het verschil met de andere leerlingen alleen maar groter.

Naast een compacte leerlijn bieden veel methodes die nu op de markt zijn, ook opdrachten op verschillende niveaus aan ter verbreding of verdieping.
Blijf je er bewust van dat wanneer je verdiepingsmateriaal aanbiedt dit ook uitleg, begeleiding en feedback nodig heeft.
Stel eisen aan het werk. Het is niet vrijblijvend of minder belangrijk.