donderdag, juni 13, 2024
Didactiek

Tweetalig onderwijs


Tweetalig onderwijs, ook bekend als TTO (Tweetalig Onderwijs), is een onderwijsmethode waarbij studenten in twee talen worden onderwezen. Meestal worden hierbij de moedertaal van de student en een vreemde taal gecombineerd. Het doel is om studenten te helpen vloeiend te worden in beide talen en hen tegelijkertijd kennis en begrip van andere vakken bij te brengen. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat een deel van de vakken in de ene taal wordt onderwezen en een ander deel in de andere taal.

In Nederland en België

In Nederland en België worden tweetalige programma’s op verschillende niveaus en in verschillende vormen aangeboden:

Nederland:

  1. TTO op de basisschool. In Nederland kunnen basisscholen TTO-programma’s aanbieden waarbij leerlingen een groot deel van hun onderwijs in het Engels krijgen. Dit begint meestal in groep 1 of groep 3 en gaat door tot en met groep 8.
  2. TTO op de middelbare school. Het tweetalig onderwijs op middelbare scholen in Nederland is zeer populair. Leerlingen krijgen een deel van hun vakken, zoals geschiedenis, aardrijkskunde, en wiskunde, in het Engels. Het doel is om hun Engelse taalvaardigheid te verbeteren en hen voor te bereiden op internationale studies of carrières.

België:

In België, waar zowel Nederlands als Frans de officiële talen zijn (en Duits in een klein deel van het land), worden tweetalige programma’s op verschillende manieren toegepast. Dit is afhankelijk van de gemeenschap:

  1. Vlaanderen (Nederlandstalig). In Vlaanderen bieden sommige scholen tweetalig onderwijs aan. Waarbij een deel van het curriculum in het Frans wordt gegeven naast het Nederlands. Dit is vooral relevant in Brussel en in de grensstreken met Franstalig België.
  2. Franstalig België (Waals Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest). In Franstalig België wordt er minder tweetalig onderwijs aangeboden. Maar er zijn scholen waarin een deel van het curriculum in het Nederlands wordt gegeven, vooral in Brussel.

Het doel van tweetalig onderwijs is om studenten in staat te stellen in zowel hun moedertaal als een vreemde taal te excelleren. Het kan hen ook een voorsprong geven op internationaal niveau. Zeker met betrekking tot studie- en werkopportuniteiten. Deze programma’s kunnen variëren in intensiteit. En ze worden vaak aangeboden in gebieden met een internationale of meertalige omgeving.