donderdag, juli 25, 2024
Onderwijs

Taakgericht werken


Taakgericht werken in het basisonderwijs wordt steeds meer en meer ingezet.
De leerkracht start met het wat, waarom en wanneer van bepaalde activiteiten maar verteld niet klassikaal hoe het gedaan moet worden.
De leerkracht overziet daarna alleen nog of de leerlingen zich aan het leerplan houden en zorgt ervoor dat de leerlingen hun taken uitvoeren.
Op die manier bepaalt niet de leerkracht wie welke taken uitvoert maar doen de leerlingen dit zelf.

Taakgericht leren: wat is het?

Bij Taak gebaseerd leren draait alles om het maken, produceren of ontwerpen van iets in de klas door uw leerlingen.
TBL omvat de 21e-eeuwse vaardigheden van communicatie, samenwerking, creativiteit en kritisch denken.
En kan ook worden omschreven als een korte interactieve opdracht die resulteert in een afgewerkt product.

6 voordelen van taakgericht leren

 1. Leerlingen staan centraal in het leren.
 2. Ze werken aan iets dat voor hen persoonlijk en relevant is.
 3. Leerlingen oefenen in het samenwerken met anderen en het nemen van groepsbeslissingen.
 4. Ook besteden ze zo veel tijd aan communicatie.
 5. Leerlingen nemen verantwoordelijkheid voor betrokken leren.
 6. Het is leuk, motiverend en een geweldige plek om te beginnen voor leraren die erover nadenken om meer projectgericht leren in hun school of klaslokalen op te nemen.

Veelal in taalonderwijs

Dit type onderwijs wordt het vaakst toegepast in het taalonderwijs.
Taakgericht leren is een onderwijsbenadering die zijn oorsprong vindt in de communicatieve taalonderwijsmethode, waarbij het leerproces volledig wordt gedaan door middel van communicatieve taken.
Om taal volledig te verwerven, moet het een echte betekenis hebben door in natuurlijke contexten te worden gebruikt.
Met deze vorm van Leren vragen docenten leerlingen om doelgerichte taken uit te voeren die het gebruik van de doeltaal uitlokken.
Beoordeling draait om het algemene resultaat van de taak, in plaats van elk element van spraak zorgvuldig uit elkaar te halen.
Door dit te doen, vier je de succesvolle, juiste voltooiing van een taak, wat op zijn beurt het zelfvertrouwen van de leerling enorm vergroot.

Relevante taken

Taakgerichte leertaken kunnen worden gecategoriseerd op basis van het type mentale processen dat bij de activiteit wordt gebruikt.
Zoals opsommen, vergelijken, problemen oplossen, creatief denken en het delen van persoonlijke ervaringen.

Taken zijn zeer gevarieerd, maar hebben allemaal een aantal gemeenschappelijke kenmerken

Ze moeten zich richten op betekenis en begrip, in plaats van herhaling en recitatie.
Er moet een duidelijk gedefinieerd resultaat zijn om de effectiviteit van de taak en het succes van de student te bepalen.
De taak kan bijvoorbeeld zijn om telefonisch een vervoerbewijs te boeken. In dit geval zou het resultaat zijn om het ticket succesvol te boeken.
Er moet een kloof zijn tussen de instructie van de leraar, de prestaties van de leerling en de eindanalyse.
Ten slotte is het zeer effectief als leerlingen de middelen mogen kiezen en gebruiken die zij nodig achten om de taak te voltooien.
Let op: dit omvat niet het uit de kast halen van een telefoon en het inschakelen van Google translate.

Wat voor soort activiteit kun je gebruiken?

Er zijn een aantal criteria die kunnen worden gebruikt om een goede taak te onderscheiden:

 • Zal de activiteit de interesse van de leerlingen wekken?
 • Is er een primaire focus op betekenis?
 • Is er een doel of een resultaat?
 • Wordt succes beoordeeld op het resultaat?
 • Heeft voltooiing prioriteit?

Als uw antwoord op alle vragen ja is, kunt u er zeker van zijn dat de klasactiviteit die u in gedachten heeft, taakachtig is.

De Taakcyclus > Taak / Plan / Rapport

Pre-taak

De leerkracht introduceert het onderwerp en geeft de leerlingen duidelijke instructies en richtlijnen over wat ze zullen doen tijdens de taakcyclus.
Deze fase geeft leerlingen een duidelijk beeld van wat er van hen wordt verwacht en bevat alle belangrijke kennis of details die ze moeten weten.

Dit is ook een goed moment om de taak in te leiden door te brainstormen of vragen te stellen over het onderwerp.
Leerkrachten kunnen leerlingen ook voorbereiden op de taak door een voorbeeld van de taak te presenteren.
Of ze geven een afbeelding, audio of video als voorbeeld die nuttig is bij het voltooien van de taak.

Taak

De leerlingen maken zich klaar om de taak uit te voeren.
Leerlingen krijgen wat ze nodig hebben om de taak te voltooien (hand-outs en schriftelijke instructies).
En worden toegewezen om in tweetallen of kleine groepen te werken.
Daarna houd de leraar toezicht moedigt aan. De rol van de leraar is meestal beperkt tot die van coach, gids en facilitator.

Plan

Leerlingen werken in tweetallen of groepen aan de taak en bereiden zich voor om hun resultaten of product te presenteren.

Ze nemen beslissingen over hun presentatie en wijzen elke persoon in de groep een deel van de taak toe om te presenteren.

Hierdoor neemt iedereen de verantwoordelijkheid tijdens de rapportfase.
De groep repeteert haar presentatie.
De docent loopt rond, helpt waar nodig en maakt aantekeningen van alles wat na de presentaties aan de orde moet komen.

Rapporteren/presenteren

De leerlingen presenteren hun bevindingen aan de klas in de vorm van een presentatie.
De rest van de klas luistert naar de verslagen en schrijft feedback die aan de presentatoren wordt gegeven nadat alles is gehoord.
De klas kan na elke presentatie ook vragen stellen of korte mondelinge feedback geven.
De docent geeft ook feedback op de inhoud. Leerlingen kunnen daarna bijvoorbeeld stemmen op de beste presentatie, rapport of product.