donderdag, juli 25, 2024
Kind

Syndroom van Down


Het Syndroom van Down, ook wel bekend als trisomie 21, is een genetische aandoening die veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van een extra chromosoom 21 in de cellen van een persoon. Normaal gesproken hebben mensen twee exemplaren van chromosoom 21 (een van de moeder en een van de vader). Maar bij mensen met het Syndroom van Down is er een extra exemplaar aanwezig. Dit leidt tot een totaal van drie exemplaren van chromosoom 21. Dit extra chromosoom leidt tot de kenmerkende fysieke en cognitieve kenmerken van het syndroom.

Oorzaak

De oorzaak van het Syndroom van Down is meestal willekeurig en niet te wijten aan iets wat de ouders hebben gedaan. Het komt voor bij de conceptie, wanneer de eicel of zaadcel een extra exemplaar van chromosoom 21 bevat. Er zijn echter enkele risicofactoren die de kans op het krijgen van een kind met het Syndroom van Down kunnen verhogen, zoals de leeftijd van de moeder.

Aantallen

Het aantal kinderen dat jaarlijks wordt geboren met het syndroom kan variëren van land tot land en in de loop der jaren. In veel ontwikkelde landen is het aantal geboorten van kinderen met het syndroom de afgelopen decennia afgenomen. Deels als gevolg van prenatale screening en de keuze van sommige ouders om een zwangerschap af te breken als het syndroom wordt vastgesteld.

Onderwijs

De relatie tussen het Syndroom van Down en onderwijs is belangrijk. En er zijn inspanningen geleverd om inclusief onderwijs te bevorderen. Kinderen met het Syndroom van Down hebben vaak unieke leerbehoeften en kunnen baat hebben bij speciale ondersteuning en aanpassingen in het onderwijssysteem. Dit kan onder meer betrekking hebben op speciale klaslokalen, individuele ondersteuning, aangepaste lesplannen en andere diensten om hen te helpen hun volledige potentieel te bereiken.

In veel landen zijn er wetten en beleidsmaatregelen die inclusief onderwijs aanmoedigen. En zorgen zo voor gelijke kansen voor kinderen met het Syndroom van Down en andere ontwikkelingsstoornissen. Het doel is om deze kinderen in staat te stellen te leren en zich te ontwikkelen op een manier die past bij hun individuele behoeften en capaciteiten. Er zijn ook organisaties en ondersteuningsgroepen die ouders en leerkrachten helpen bij het verstrekken van de juiste ondersteuning en begeleiding aan kinderen met het Syndroom van Down.