vrijdag, mei 24, 2024
Kind

Spijbelen


Spijbelen is het herhaaldelijk afwezig zijn van school zonder geldige reden. Dit kan variëren van te laat komen tot hele dagen of zelfs langere periodes wegblijven. De oorzaken van spijbelen kunnen divers zijn en variëren van persoon tot persoon.

Enkele veelvoorkomende redenen zijn:

1. Problemen op school.

Dit kunnen problemen zijn met leraren, medeleerlingen, of het curriculum dat niet aansluit bij de behoeften van de leerling.

2. Persoonlijke problemen.

Leerlingen kunnen te maken hebben met persoonlijke problemen zoals stress, depressie, angst, of problemen thuis die hun aanwezigheid op school belemmeren.

3. Desinteresse in school.

Sommige leerlingen ervaren geen motivatie om naar school te gaan vanwege een gebrek aan interesse in het onderwijs.

4. Sociale druk.

Peer pressure kan ook een rol spelen bij spijbelen, waarbij vrienden of groepen leeftijdsgenoten leerlingen aanmoedigen om de school te vermijden.

Wat doet het onderwijs?

Als er gespijbeld wordt op een basisschool, zijn er stappen die de school en de leerplichtambtenaar kunnen nemen:

  1. Schoolinterventie: De school zal meestal als eerste proberen in te grijpen. Dit kan onder meer inhouden dat ouders worden ingelicht, gesprekken met de leerling worden gevoerd en maatregelen worden genomen om het spijbelen te stoppen.
  2. Melding bij de leerplichtambtenaar: Als het spijbelen aanhoudt en de school niet in staat is om het probleem op te lossen, wordt de zaak meestal gemeld bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar is een ambtenaar die verantwoordelijk is voor het handhaven van de leerplichtwet en kan juridische stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de leerling weer naar school gaat.
  3. Boetes en juridische stappen: In Nederland kan de leerplichtambtenaar boetes opleggen aan de ouders van de spijbelende leerling. In ernstige gevallen kunnen juridische stappen worden genomen, zoals het uit huis plaatsen van de leerling.