dinsdag, juni 18, 2024
Onderwijs

Schoolbegeleidingsdienst


De schoolbegeleidingsdienst is een regionale begeleidingsdienst die gespecialiseerd is in het oplossen van problemen bij leerlingen.
De Schoolbegeleidingsdienst kan leerlingen testen, vaststellen wat mis gaat en eventueel een begeleidingsplan opstellen.
Voor elk probleem is er speciaal oefenmateriaal ontwikkeld waarmee er extra hulp gegeven kan worden.
Dit kan in welke vorm dan ook zijn.

De Nederlandse schoolbegeleidingsdiensten zijn verenigd in de organisatie EDventure (www.edventure.nu).

De Vlaamse tegenhanger is niet de gelijksoortig klinkende term pedagogische begeleidingsdienst maar wel het Centrum voor Leerlingenbegeleiding.

In de praktijk

Onderwijsexperts, orthopedagogen en kinderpsychologen werken dagelijks samen met leerlingen, leraren, schoolleiders en schoolbesturen aan het continue proces van onderwijsontwikkeling.
Met als doel dat ieder kind en iedere jongere het beste en meest passende onderwijs krijgt dat hij of zij nodig heeft en daarmee gelijke kansen heeft om zich te ontwikkelen.

Wat voor problemen kan de dienst tegen komen?

Onderwijs is belangrijk voor alle jongeren. Niet voor alle jongeren is het echter vanzelfsprekend dat ze onderwijs kunnen volgen.
Wat kan een school doen als een kind ernstig ziek wordt?

Het kan voorkomen dat leerlingen op een school een achterstand hebben ten opzichte van de landelijke norm.
Wanneer een school hierbij hulp nodig heeft kan de onderwijsadviseur samen met de school een plan opstellen om tot verbetering te komen.

Voor vrijwel alle schoolvakken is het belangrijk dat leerlingen kunnen lezen en schrijven. Basisschoolleerlingen die moeite hiermee hebben krijgen eerst veel extra hulp van de school zelf.
Blijkt een leerling dyslexie te hebben dan kan een dyslexiebehandeling worden gestart.