donderdag, juni 13, 2024
KindOuders

Agressie


Bij agressie hebben we het vaak over gewelddadig gedrag met het doel schade toe te brengen. Meestal gaat het dan om schade aan personen.

Positief en negatief

Als je mensen vraagt wat ze verstaan onder het begrip ‘agressie’, dan zullen ze dit begrip vaak linken aan geweld.
Hierbij denkt men dan vooral aan vormen van fysieke agressie voor zoals vechten, het vernielen van materiaal, enzovoort.
Maar jet is belangrijk in te zien dat het naast de negatieve betekenis ook positieve heeft, en dat er een duidelijk verschil is tussen geweld en agressie.
Beide begrippen zijn geen synoniemen van elkaar en hoeven ook niet altijd met elkaar in verband gebracht te worden.

Het kan als volgt gedefinieerd worden: als een gerichte kwaadheid die juist het belang van een effectieve communicatie kan dienen. Deze kan juist destructieve handelingen voorkomen. In de biologie is dat onderscheid duidelijk: daar wordt destructief gedrag tussen soortgenoten dikwijls voorkomen door agressiviteit.

Verschillende vormen

  • fysiek: slaan, schoppen, bijten of op een andere manier iemand letsel toebrengen.
  • psychische: verbaal, digitaal of schriftelijk dreigen, kleineren of vernederen.

Verschillende fases

Meestal wordt het als een negatief fenomeen gezien en wordt daarbij gedacht aan geweld bij bijvoorbeeld criminaliteit, oorlog, racisme of opstand.
Het kent meestal fasen: eerst discussie, dan polarisatie, dan ruzie, en al naargelang dwingende omstandigheden plaatsvindt, kan het leiden tot zinloos geweld, massale vechtpartijen of zelfs oorlog.

Er zijn verschillende redenen waardoor mensen gedreven worden tot deze daden.

Mensen in een psychose zijn soms zeer angstig en daardoor sneller geneigd iets als een aanval op te vatten en als reactie agressief te worden. Gebruikers van alcohol en drugs kunnen sneller ontremd zijn, waardoor een kleinigheid reeds aanleiding kan vormen tot hevige agressie.