donderdag, juni 13, 2024
DidactiekKindLeerkrachten

Remediëren


Het woord “remediëren” verwijst naar het proces van het helpen van leerlingen bij het overwinnen van leerproblemen of achterstanden. Het betekent het bieden van gerichte ondersteuning en instructie om specifieke vaardigheden of concepten te verbeteren waarin een leerling moeite heeft.

In het basisonderwijs wordt remediëren gebruikt om individuele leerlingen te helpen die moeite hebben met bepaalde vakken of onderwerpen.

In het basisonderwijs

Enkele manieren waarop remediërend onderwijs wordt toegepast in het basisonderwijs:

  1. Diagnostische evaluatie. Om de specifieke leerbehoeften van een student te bepalen, worden diagnostische evaluaties gebruikt. Deze tests of beoordelingen helpen leerkrachten om de sterke en zwakke punten van een student te identificeren.
  2. Individuele instructie. Op basis van de resultaten van de diagnostische evaluatie kan de leerkracht individuele instructieplannen opstellen. Dit om de specifieke behoeften van elke student aan te pakken. Dit kan extra oefening, begeleiding of alternatieve lesmethoden omvatten.
  3. Kleine groepen. Remediërende instructie kan ook worden gegeven in kleine groepen. Hierbij moeten leerlingen met vergelijkbare behoeften samenwerken. Dit stelt de leerkracht in staat om gerichte instructie te bieden en leerlingen de kans te geven om van elkaar te leren.
  4. Aanpassingen en differentiatie. Leerkrachten kunnen aanpassingen aanbrengen in het curriculum, de instructie en de beoordelingen. Dit om tegemoet te komen aan de individuele behoeften van leerlingen. Het kan variëren van eenvoudige aanpassingen, zoals extra tijd voor opdrachten, tot meer complexe differentiatie door middel van aangepaste lesmaterialen en activiteiten.
  5. Ondersteunende programma’s en interventies. Scholen kunnen ook speciale programma’s en interventies implementeren om remediërende ondersteuning te bieden. Dit kunnen bijvoorbeeld georganiseerde tutoringsessies, naschoolse programma’s of speciale remediërende klassen zijn.

Het doel van remediërend onderwijs is om leerlingen te helpen hun achterstanden in te halen, hun begrip te vergroten en hun zelfvertrouwen te versterken. Door gerichte ondersteuning en instructie kunnen leerlingen betere academische resultaten behalen en succesvoller zijn in hun leerervaring.