vrijdag, mei 24, 2024
Onderwijs

Regionaal expertisecentrum


Een regionaal expertisecentrum (REC) of Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) in samenwerking met het onderwijs is een organisatie die de kennis en deskundigheid van speciale scholen deelt met leerlingen, docenten en andere belanghebbenden in een regio.
Het doel is om leerlingen te helpen hun kennis en vaardigheden te verbeteren en docenten te helpen bij het ontwikkelen van effectieve leerprogramma’s voor hun studenten.
Het kan ook een gezamenlijke bron van informatie zijn over onderwijsontwikkelingen, lokale kansen en resources die de regio biedt.

In de regio

In elke regio van Nederland zijn Regionale Expertise Centra beschikbaar.

Een REC is onderverdeeld binnen één van de vier clusters:

  • Cluster 1: voor leerlingen die blind of slechtziend zijn (landelijk)
  • Cluster 2: voor leerlingen die doof of slechthorend zijn, of ernstige spraak-taalmoeilijkheden hebben (landelijk)
  • Cluster 3: voor leerlingen met een verstandelijke beperking, een lichamelijke beperking of een chronische ziekte (regionaal)
  • Cluster 4: voor leerlingen met gedragsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen of een psychiatrisch probleem (regionaal)

De REC’s geven begeleiding binnen het speciaal onderwijs en ambulante begeleiding aan leerlingen binnen het reguliere onderwijs aan kinderen met een handicap.
Binnen een regio zijn er vaak meerdere scholen aangesloten op een REC.