vrijdag, mei 24, 2024
DidactiekLeerkrachten

Pre-teaching


Pre-teaching is een effectieve strategie die kan worden toegepast in het basisonderwijs om leerlingen voor te bereiden op nieuwe lesstof. Het houdt in dat je belangrijke concepten, vaardigheden of informatie introduceert voordat de eigenlijke les begint.

Wat voor stappen kun je nemen?

Hier zijn enkele stappen om pre-teaching toe te passen:

 1. Analyseer de lesstof. Identificeer de kernconcepten, vaardigheden of informatie die de leerlingen moeten begrijpen voordat ze met de nieuwe les beginnen. Bepaal welke onderdelen mogelijk uitdagend kunnen zijn voor bepaalde leerlingen.
 2. Selecteer de pre-teaching-inhoud. Kies de relevante delen van de lesstof die je wilt pre-teachen. Vereenvoudig de inhoud indien nodig, zodat het toegankelijk is voor alle leerlingen.
 3. Maak een pre-teaching-plan. Ontwikkel een plan om de pre-teaching-activiteit uit te voeren. Denk na over welke leermiddelen, hulpmiddelen of strategieën je wilt gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor visuele materialen, multimedia, manipulatieve materialen of concrete voorbeelden.
 4. Identificeer de doelgroep. Identificeer de leerlingen die baat zouden hebben bij pre-teaching. Dit kunnen leerlingen zijn die extra ondersteuning nodig hebben of leerlingen die behoefte hebben aan een extra uitdaging.
 5. Plan de pre-teaching-activiteit. Kies een geschikte tijd en plaats om de pre-teaching-activiteit uit te voeren. Dit kan individueel, in kleine groepen of als een groepsactiviteit gebeuren, afhankelijk van de behoeften van de leerlingen.
 6. Voer de pre-teaching-activiteit uit. Geef de leerlingen de kans om de pre-teaching-activiteit te ervaren. Zorg ervoor dat je de belangrijkste concepten, vaardigheden of informatie uitlegt en illustreert. Moedig de leerlingen aan om vragen te stellen en actief deel te nemen aan de activiteit.
 7. Verifieer het begrip. Controleer of de leerlingen de pre-teaching-inhoud begrijpen. Stel vragen, vraag hen om de informatie samen te vatten of geef hen de mogelijkheid om de geleerde concepten toe te passen in verschillende contexten.
 8. Herhaal en consolideer. Verwijs tijdens de reguliere les naar de pre-teaching-inhoud en help de leerlingen bij het verbinden van de nieuwe lesstof met wat ze al hebben geleerd. Bied extra ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben en daag anderen uit met aanvullende uitdagingen.

Door pre-teaching toe te passen, geef je leerlingen de kans om vertrouwd te raken met nieuwe concepten voordat ze in de klas worden geïntroduceerd. Dit kan hun begrip vergroten, hun zelfvertrouwen versterken en de betrokkenheid bij de les vergroten. Het is echter belangrijk om flexibel te zijn en de pre-teaching-strategie aan te passen aan de specifieke behoeften van je leerlingen.

Voordelen.

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan het gebruik van pre-teaching in het basisonderwijs. Enkele van de belangrijkste voordelen zijn:

 • Verbeterd begrip. Pre-teaching biedt leerlingen de mogelijkheid om alvast vertrouwd te raken met de belangrijkste concepten en informatie voordat ze in de klas worden gepresenteerd. Dit helpt hen om een stevige basis te leggen en het begrip van de lesstof te vergroten. Leerlingen kunnen zich beter concentreren op nieuwe informatie omdat ze al bekend zijn met de basisprincipes.
 • Verhoogd zelfvertrouwen. Door vooraf kennis te maken met de lesstof en te ervaren dat ze de concepten begrijpen, kunnen leerlingen meer zelfvertrouwen ontwikkelen. Ze voelen zich beter voorbereid en zijn mogelijk meer gemotiveerd om deel te nemen aan de klasactiviteiten.
 • Verbeterde betrokkenheid. Pre-teaching kan de betrokkenheid van leerlingen vergroten, omdat ze al enige kennis hebben van het onderwerp. Ze voelen zich meer betrokken bij de les en zijn actiever betrokken bij discussies en activiteiten.
 • Mogelijkheid tot differentiatie. Pre-teaching biedt leraren de mogelijkheid om de lesstof aan te passen aan de behoeften van verschillende leerlingen. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen profiteren van een voorafgaande uitleg en begeleiding, terwijl leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, kunnen worden uitgedaagd met aanvullende materialen of activiteiten tijdens de reguliere les.
 • Tijdswinst in de reguliere les. Door belangrijke concepten vooraf te onderwijzen, kan de reguliere les efficiënter worden gebruikt. Leerlingen hebben al een basisbegrip van de lesstof, waardoor er meer tijd overblijft voor verdieping, toepassing en interactieve activiteiten.
 • Versterking van langetermijngeheugen. Het kan bijdragen aan het versterken van het langetermijngeheugen van leerlingen. Doordat ze al vóór de les met de informatie zijn geconfronteerd, hebben ze meer gelegenheid om te oefenen, de concepten te herhalen en verbanden te leggen met eerdere kennis.

Het toepassen van pre-teaching als strategie in het basisonderwijs kan dus een aantal positieve effecten hebben op het begrip, de betrokkenheid en het zelfvertrouwen van leerlingen, evenals op de differentiatie van instructie.

Nadelen.

Hoewel deze manier van lesgeven vele voordelen kan hebben, zijn er ook enkele mogelijke nadelen waar rekening mee moet worden gehouden. Hier zijn een paar potentiële nadelen van pre-teaching:

 • Tijdsbeperkingen. Het vergt extra tijd en planning van leraren. Het kan moeilijk zijn om voldoende tijd te vinden om de pre-teaching-activiteit uit te voeren, vooral als er al een strak lesrooster is. Het kan ook een uitdaging zijn om ervoor te zorgen dat alle leerlingen de pre-teaching-inhoud begrijpen, aangezien individuele ondersteuning en feedback tijd kunnen vergen.
 • Mogelijke demotivatie. Hoewel deze manier van lesgeven  bedoeld is om het begrip en het zelfvertrouwen van leerlingen te vergroten, kan het voor sommige leerlingen juist demotiverend werken. Als ze merken dat ze de pre-teaching-inhoud niet begrijpen of het te moeilijk vinden, kunnen ze ontmoedigd raken en hun interesse in de les verliezen.
 • Afhankelijkheid van leraren. Het kan de leerlingen afhankelijker maken van de leraar. Leerlingen kunnen gewend raken aan de extra uitleg en begeleiding die ze ontvangen tijdens de pre-teaching-activiteit, waardoor ze mogelijk minder zelfstandig worden in het verwerven van nieuwe kennis en vaardigheden.
 • Potentiële ongelijkheid. Het kan leiden tot ongelijkheid tussen leerlingen, vooral als de pre-teaching-inhoud alleen beschikbaar is voor bepaalde leerlingen of als sommige leerlingen minder toegang hebben tot de pre-teaching-activiteit. Dit kan resulteren in ongelijke kansen en een verschil in leerresultaten.
 • Mogelijke overbelasting. Voor leerlingen die al te maken hebben met een vol lesrooster en een grote hoeveelheid huiswerk, kan het extra belasting veroorzaken. Als de pre-teaching-inhoud te uitgebreid is of als er te veel extra taken worden toegevoegd, kan dit leiden tot overbelasting en stress bij leerlingen.

Hoewel deze nadelen moeten worden overwogen, kunnen veel van deze uitdagingen worden aangepakt met goede planning, differentiatie en het zorgvuldig afstemmen van pre-teaching op de behoeften van leerlingen. Het is belangrijk om een gebalanceerde aanpak te vinden en de nadelen te minimaliseren ten opzichte van de voordelen van pre-teaching.