donderdag, juni 13, 2024
Leerkrachten

Portfolio


Een portfolio is een verzameling van documenten, voorbeelden en reflecties die de professionele ontwikkeling, vaardigheden, prestaties en ervaringen van een persoon weergeven. In het onderwijs wordt een portfolio vaak gebruikt om de competenties en bekwaamheden van een docent aan te tonen. Het dient als een documentatie van je onderwijspraktijk en kan worden gebruikt tijdens sollicitaties, functioneringsgesprekken of beoordelingen.

Enkele items die je kunt opnemen in je portfolio als je in het onderwijs gaat werken:

 1. Persoonlijke gegevens: Begin met een sectie waarin je persoonlijke informatie staat, zoals je naam, contactgegevens, onderwijskwalificaties, certificaten en eventuele lidmaatschappen van professionele organisaties.
 2. Onderwijsfilosofie: Beschrijf je visie op onderwijs, je pedagogische aanpak en je waarden als docent. Dit geeft inzicht in je onderwijsprincipes en hoe je lesgeeft.
 3. Onderwijservaring: Vermeld de scholen of onderwijsinstellingen waar je hebt gewerkt, inclusief de datums en de functies die je hebt bekleed. Beschrijf je verantwoordelijkheden, de klassen die je hebt onderwezen en eventuele bijzondere projecten of initiatieven waaraan je hebt deelgenomen.
 4. Lesmaterialen: Voeg voorbeelden toe van lesmaterialen die je hebt ontwikkeld, zoals lesplannen, syllabi, opdrachten, beoordelingsinstrumenten en andere leermiddelen die je hebt gebruikt. Dit toont je vermogen om effectieve leerervaringen te ontwerpen.
 5. Resultaten: Als je resultaten of prestaties hebt behaald in je onderwijsloopbaan, zoals verbeterde studentenresultaten, erkenning of prijzen, voeg deze dan toe aan je portfolio. Dit kan dienen als bewijs van je effectiviteit als docent.
 6. Professionele ontwikkeling: Neem informatie op over professionele ontwikkelingsactiviteiten die je hebt gevolgd, zoals workshops, trainingen, conferenties of cursussen. Dit laat zien dat je bereid bent om jezelf voortdurend te blijven ontwikkelen en te leren.
 7. Reflecties: Voeg reflecties toe op je lespraktijk en je professionele groei. Dit kunnen reflectieve essays, dagboekaantekeningen of feedback van collega’s en studenten zijn. Het laat zien dat je in staat bent om kritisch naar jezelf te kijken en te streven naar continue verbetering.

Houd er rekening mee dat de specifieke inhoud van een portfolio kan variëren, afhankelijk van je persoonlijke voorkeuren, de onderwijscontext en de vereisten van de specifieke functie of het sollicitatieproces. Het is belangrijk om je portfolio regelmatig bij te werken en aan te passen aan je voortschrijdende professionele ontwikkeling.

Portfolio op de basisschool

Ook kinderen in het basisonderwijs kunnen een portfolio bijhouden. Een portfolio voor kinderen in het basisonderwijs is bedoeld om hun leerproces, groei en prestaties gedurende het schooljaar te documenteren en te reflecteren. Het kan verschillende soorten werk en activiteiten bevatten die ze hebben voltooid.

Enkele items die in het portfolio van een kind in het basisonderwijs kunnen worden opgenomen:

 1. Werkvoorbeelden: Voeg een selectie van het werk van het kind toe, zoals opdrachten, projecten, tekeningen, schrijfopdrachten, rekenoefeningen, creatieve werkstukken en andere taken die representatief zijn voor hun vaardigheden en ontwikkeling.
 2. Reflecties: Moedig het kind aan om te reflecteren op hun werk en leerervaringen. Dit kunnen korte beschrijvingen of reflectieve stukjes tekst zijn waarin ze vertellen wat ze hebben geleerd, welke uitdagingen ze zijn tegengekomen en hoe ze zich hebben verbeterd.
 3. Doelen en groeiplannen: In het portfolio kan het kind zijn doelen voor het leerjaar of specifieke periodes stellen en de voortgang bijhouden. Het kan ook de stappen bevatten die ze hebben genomen om aan hun doelen te werken, evenals eventuele aanpassingen of nieuwe doelen die zijn ontstaan.
 4. Persoonlijke interesses en hobby’s: Het kan nuttig zijn om ruimte te bieden aan het kind om hun persoonlijke interesses, hobby’s of buitenschoolse activiteiten te documenteren. Dit geeft een breder beeld van hun persoonlijkheid en talenten.
 5. Feedback en zelfevaluatie: Inclusie van feedback van leerkrachten, ouders of medeleerlingen kan waardevol zijn. Het kan ook nuttig zijn om het kind te betrekken bij zelfevaluatie, waarbij ze reflecteren op hun eigen werk, sterke punten en gebieden waarop ze willen verbeteren.
 6. Foto’s en video’s: Voeg visueel materiaal toe, zoals foto’s of video’s, die speciale momenten, presentaties, groepsactiviteiten of projecten illustreren. Dit kan helpen om het leerproces tot leven te brengen en herinneringen vast te leggen.

Het belangrijkste doel van een portfolio voor kinderen in het basisonderwijs is het stimuleren van zelfreflectie, het bevorderen van eigenaarschap over het leerproces en het betrekken van het kind bij het volgen van hun eigen vooruitgang. Het kan ook dienen als een waardevol communicatiemiddel tussen het kind, de ouders en de leerkrachten, waarbij de ontwikkeling en groei van het kind worden besproken.