donderdag, juni 13, 2024
KindLeerkrachtenOnderwijs

Pesten


Pesten is het gebruik van geweld, dwang, kwetsend plagen of bedreigen, misbruiken, agressief domineren of intimideren.
Dit gedrag wordt vaak herhaald en is een gewoonte. Een essentiële voorwaarde is de perceptie (door de pester of door anderen) van een onbalans van fysieke of sociale macht. Deze onevenwichtigheid onderscheidt pesten van conflict.
Het is een subcategorie van agressief gedrag dat wordt gekenmerkt door vijandige bedoelingen, onevenwichtigheid in macht en herhaling gedurende een bepaalde periode.
Het is de activiteit van herhaald, agressief gedrag dat bedoeld is om een ander individu fysiek, mentaal of emotioneel te kwetsen.

Alleen of met een groep

Het kan individueel worden gedaan of door een groep. Waarbij de pester een of meer volgers heeft die bereid zijn de primaire pester te helpen.
Of die de pester versterken door positieve feedback te geven, zoals lachen.
Pesten op school en op de werkvloer wordt ook wel ‘peer abuse’ genoemd.
Individueel pesten wordt meestal gekenmerkt door een persoon die zich op een bepaalde manier gedraagt om macht over een andere persoon te krijgen.

Overal

Een pestcultuur kan ontstaan in elke context waarin mensen met elkaar omgaan. Dit kan de school, het gezin, de werkplek, het huis en de buurt zijn.
Het belangrijkste platform voor pesten in de hedendaagse cultuur is op sociale media-websites.
In een studie van The Lancet Child & Adolescent Health in 2019 werdt het verband aangetoond tussen het gebruik van sociale media en een toename van blootstelling aan pesten.

Soorten

Pesten is door de literatuur in verschillende typen ingedeeld. Deze kunnen de vorm hebben van non-verbaal, verbaal of fysiek gedrag.
Een andere indeling is gebaseerd op daders of de betrokken deelnemers, zodat er sprake is van individueel en collectief gedrag.
Andere interpretaties noemen ook emotioneel en relationeel pesten naast fysieke schade toegebracht aan een andere persoon.
Of zelfs aan eigendommen. Er is ook het geval van het meer recente fenomeen dat cyberpesten wordt genoemd.

Fysiek, verbaal en relationeel pesten komt het meest voor op de basisschool en kan ook veel eerder beginnen> Terwijl het doorgaat in latere stadia van het leven van individuen.

Zelfmoord

Hoewel er aanwijzingen zijn dat gedrag het risico op zelfmoord verhoogt, leidt het alleen niet tot zelfmoord.
Depressie is een van de belangrijkste redenen waarom kinderen die gepest worden zelfmoord plegen.
Naar schatting sterven jaarlijks tussen de 15 en 25 kinderen door zelfdoding omdat ze gepest worden.
Wanneer iemand zich niet gesteund voelt door familie of vrienden, kan dit de situatie voor het slachtoffer veel erger maken.

School

Het is belangrijk onderscheid te maken tussen pesten op school, dat per definitie tot doel heeft het slachtoffer schade toe te brengen> En normale conflicten met leeftijdsgenoten die inherent zijn aan het dagelijks leven op school en vaak de sociale ontwikkeling bevorderen.
In tegenstelling tot normaal conflict, is pesten een systematisch en herhaald misbruik dat opzettelijk wordt gepleegd door een andere leerling die meer macht heeft (fysiek, sociaal of anderszins).

Pesten kan overal in of rond het schoolgebouw voorkomen. Hoewel het vaker voorkomt tijdens lessen lichamelijke opvoeding en activiteiten zoals pauzes.
Pesten vindt ook plaats in de gangen van de school, in de toiletten en tijdens het wachten op bussen. En in klassen die groepswerk en/of naschoolse activiteiten vereisen.
Pesten op school bestaat er soms uit dat een groep leerlingen misbruik maakt van één leerling in het bijzonder of deze isoleert en de loyaliteit wint van omstanders die willen voorkomen dat ze het volgende doelwit worden.

Leraren spelen een belangrijke rol bij de preventie en interventie van pesten, omdat zij de volwassenen zijn die het grootste deel van hun tijd met de leerlingen doorbrengen.
Pesten kan echter ook worden gepleegd door leraren en het schoolsysteem zelf; er is een inherent machtsverschil in het systeem dat gemakkelijk vatbaar kan zijn voor subtiel of heimelijk misbruik (relationele agressie of passieve agressie), vernedering of uitsluiting – zelfs als men zich openlijk vasthoudt aan een beleid tegen pesten.

Preventie

Pestpreventie is de gezamenlijke inspanning om pesten te voorkomen, te verminderen en te stoppen.
Veel campagnes en evenementen zijn gericht op pestpreventie over de hele wereld.

Reacties

Pesten is typisch aanhoudend en niet geïsoleerd gedrag. Veel voorkomende reacties zijn om te proberen het te negeren. Of de pestkoppen te confronteren of zich tot een autoriteitsfiguur te wenden.

Negeren helpt vaak niet om het pesten te stoppen, en het kan na verloop van tijd erger worden.
Het kan belangrijk zijn om pestgedrag in een vroeg stadium aan te pakken. Omdat het gemakkelijker kan zijn om te controleren hoe eerder het wordt ontdekt.
Omstanders spelen een belangrijke rol bij het reageren op pesten. Omdat niets doen het pesten kan aanmoedigen om door te gaan, terwijl kleine stappen die het gedrag tegengaan het kunnen verminderen.