donderdag, juni 13, 2024
DidactiekKind

Ontwikkelingspsychologie


Ontwikkelingspsychologie is de wetenschappelijke studie van hoe en waarom mensen groeien, veranderen en zich aanpassen in de loop van hun leven.
Oorspronkelijk hield het zich bezig met baby’s en kinderen, maar het veld is uitgebreid met de adolescentie, de ontwikkeling van volwassenen, het ouder worden en de hele levensduur. Ontwikkelingspsychologen proberen uit te leggen hoe denken, voelen en gedrag gedurende het hele leven veranderen.
Dit veld onderzoekt verandering in drie belangrijke dimensies, namelijk fysieke ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Binnen deze drie dimensies is er een breed scala aan onderwerpen, waaronder motorische vaardigheden, executieve functies, moreel begrip, taalverwerving, sociale verandering, persoonlijkheid, emotionele ontwikkeling, zelfbeeld en identiteitsvorming.

Ontwikkelingspsychologie onderzoekt de invloeden van natuur en opvoeding op het proces van menselijke ontwikkeling, evenals veranderingsprocessen in context door de tijd heen.
Veel onderzoekers zijn geïnteresseerd in de interacties tussen persoonlijke kenmerken, het gedrag van het individu en omgevingsfactoren.
Denk hierbij aan de sociale context en de gebouwde omgeving.
Lopende debatten met betrekking tot ontwikkelingspsychologie omvatten biologisch essentialisme versus neuroplasticiteit en ontwikkelingsstadia versus dynamische ontwikkelingssystemen.
Onderzoek in de ontwikkelingspsychologie heeft enkele beperkingen, maar op dit moment proberen onderzoekers te begrijpen hoe de overgang door levensfasen en biologische factoren ons gedrag en onze ontwikkeling kunnen beïnvloeden.

Ontwikkelingspsychologie omvat een reeks gebieden, zoals onderwijspsychologie, kinderpsychopathologie, forensische ontwikkelingspsychologie, kinderontwikkeling, cognitieve psychologie, ecologische psychologie en culturele psychologie.