donderdag, juni 13, 2024
DidactiekLeerkrachten

Ontwikkelingsperspectief (OPP)


Een Ontwikkelingsperspectief (OPP) van een leerling is een plan dat wordt opgesteld om de onderwijsbehoeften van een leerling in kaart te brengen en te ondersteunen. Het wordt gebruikt in zowel het speciaal onderwijs als het reguliere basisonderwijs om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te begeleiden.

In het speciaal onderwijs

In het speciaal onderwijs wordt een Ontwikkelingsperspectief opgesteld voor leerlingen met een individuele ondersteuningsbehoefte. Dit kunnen leerlingen met een handicap, een leerstoornis of een gedragsprobleem zijn. Het OPP is bedoeld om de ontwikkeling en het leren van de leerling te bevorderen. Door specifieke doelen, ondersteuningsmaatregelen en aanpassingen vast te leggen. Het OPP wordt opgesteld door het onderwijsteam in samenwerking met de ouders of verzorgers van de leerling. En kan em moet regelmatig worden herzien om de voortgang te evalueren en aanpassingen aan te brengen indien nodig.

In het reguliere onderwijs

In het reguliere basisonderwijs kan een het worden opgesteld voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften die niet volledig binnen het reguliere curriculum vallen. Dit kunnen bijvoorbeeld leerlingen zijn met een leerachterstand, gedragsproblemen of een taalbarrière. Het OPP biedt een planmatige aanpak om de leerling te helpen zijn potentieel te bereiken. Het omvat doelen, interventies en aanpassingen die nodig zijn om het leren en de ontwikkeling van de leerling te ondersteunen. Het OPP wordt vaak opgesteld door de intern begeleider, in overleg met de leerkracht(en) en de ouders of verzorgers van de leerling.

Het doel

Het doel van een Ontwikkelingsperspectief is om een individuele en gerichte aanpak te bieden die aansluit bij de specifieke behoeften van de leerling. Dit om zo zijn onderwijsresultaten en welzijn te optimaliseren. Het helpt om de ondersteuning en begeleiding van de leerling af te stemmen op zijn mogelijkheden. En om eventuele belemmeringen in het leerproces te identificeren en aan te pakken.