zondag, juli 21, 2024
Leerkrachten

Onderwijsassistent


Een onderwijsassistent of onderwijsassistente is een ondersteuner in het Nederlandse onderwijs die eenvoudige, routinematige onderwijsinhoudelijke taken uitvoert.
En begeleiden ze leerlingen bij het verwerven van vaardigheden.
Ook hebben ze de verzorgende taken, bijvoorbeeld kinderen helpen bij het aankleden of bij het opruimen van een klaslokaal.
De onderwijsassistent mag kleine groepen met langzame of juist snelle leerlingen ondersteunen. En kunnen ze bijdragen dat kinderen sociale en andere vaardigheden aanleren, zoals luisteren, opruimen of vragen stellen.
Bovendien helpen ze vaak bij het samenstellen van lesmateriaal voor bijzondere projecten.
De onderwijsassistent is niet verantwoordelijk voor wat er in de klas gebeurd, de leraar draagt te allen tijde de eindverantwoordelijkheid.

Er zijn ook gespecialiseerde assistenten zoals de technisch assistent, die ook nog wel eens amanuensis wordt genoemd.
Deze vind je vaak in het voortgezet onderwijs als assistent van de natuurkunde- of scheikunde leraar.

In het speciaal voortgezet onderwijs wordt dit beroep vaak klassenassistent genoemd. Er zijn veel overeenkomsten met de onderwijsassistent, maar de verzorgende taken kunnen een uitgebreider karakter hebben.

De assistent zelf is gevormd op mbo-niveau 4.

Ondersteunende taken zijn onder andere:

 • Individuele begeleiding
 • Toetsen afnemen en verwerken
 • Groepsondersteuning bij praktijkonderwijs
 • Huiswerkbegeleiding
 • OLC-medewerker
 • Activiteiten begeleiding
 • Begeleiden van buitenschoolse activiteiten
 • Verzorgende taken.
 • Luisterend oor zijn

Andere namen voor het beroep

Andere namen die voor dit beroep gebruikt worden zijn: lerarenondersteuner , lesassistent , of klassenassistent.

Hoe word je onderwijsassistent of klassenassistent?

Er zijn 2 mbo-opleidingen:

 • als onderdeel van de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk (niveau 3);
 • opleiding ‘onderwijsassistent’ (niveau 4).

De opleidingen is te volgen bij een Regionaal Opleidingscentrum (ROC). Tijdens de opleiding krijgt men beroepsgerichte vakken, zoals pedagogische begeleiding, begeleiding van onderwijsprocessen en didactische ondersteuning.
Om een mbo-opleiding tot onderwijsassistent te volgen, heeft men een vmbo-diploma nodig of een overgangsbewijs van klas 3 havo/vwo naar 4 havo/vwo.