donderdag, juli 25, 2024
Onderwijs

Mentor


Een mentor is iemand die lesgeeft of hulp en advies geeft aan een minder ervaren en vaak jongere persoon.

Wat doet een goede mentor?

De oorsprong van het woord mentor is terug te voeren op Homerus’ epische ‘The Odyssey’, waarin Odysseus een ‘mentor’ toevertrouwde aan zijn zoon, Telemachus, terwijl hij naar de Trojaanse oorlog ging.
Een mentor leert je niet alleen waardevolle aspecten van het leven, maar ondersteunt en motiveert je ook bij je beslissingen.
De essentiële rol van een mentor is om zijn student onbevooroordeelde meningen en advies te geven door de realiteit en feiten onder controle te houden.
Een mentor moet objectief zijn en mag niet vertroetelen. Ze geven hun kennis door en zetten hun nalatenschap voort.

Het belang van een mentor in onderwijs en professionele ontwikkeling

De wereld is getuige geweest van geweldige mensen die enorme dingen bereikten toen een mentor aan hun zijde stond.
Mentoren hebben altijd achter de schermen gewerkt en hun mentees gestimuleerd om het beste te verwerven.

 • Hij of zij helpt de student in wezen om weloverwogen beslissingen te nemen in elke fase van zijn academische en professionele zoektocht.
 • Het zijn de gidsen die onze weg vooruit verlichten, of we nu vastzitten in onze loopbaankeuzes of hulp nodig hebben in een cruciale fase van ons leven.
 • Een mentor geeft je informatie die misschien in geen enkel boek staat. Deze details komen voort uit hun ervaring en expertise in het veld.
 • Mentoren hebben bepaalde manieren door de wereld geprobeerd en getest en weten wat wanneer werkt.
 • Mentoren versterken en ondersteunen hun mentees niet alleen fysiek, maar zorgen ook voor psychologische en persoonlijke ontwikkeling.

Eigenschappen van een mentor.

Er zijn enkele belangrijke vaardigheden die je moet hebben om je studenten het meest te helpen.
Dit zijn enkele van de belangrijkste vaardigheden van mentorschap.

 • Actief kunnen luisteren
 • Vermogen om vertrouwen op te bouwen bij de mentee
 • Hun mentee aanmoedigen
 • Zich bewust van hun doelen en de situatie of hindernissen die tussen hen in staan
 • Goed kunnen instrueren
 • Inspirerend zijn
 • Constructieve feedback geven
 • In staat om ongunstige situaties te beheren
 • Zichtbaarheid bieden aan mentees

In het onderwijs

In het onderwijs is het vaak een leraar die een groep leerlingen onder zijn of haar hoede neemt.
Hij begeleidt de leerlingen en adviseert waar dit nodig is.
Ook houd hij of zij de studievoortgang van zijn of haar leerlingen in de gaten en is het eerste aanspreekpunt in het geval van persoonlijke, studie-gerelateerde kwesties.