donderdag, juli 25, 2024
Kind

Jonge kind


Met het begrip jonge kind bedoelen we kinderen tussen de leeftijd 2 tot 8 jaar en is vaak een alternatief voor het woord kleuter.
Soms wordt er zelfs gesproken over leerlingen van 0 tot 8 jaar.
Dit omdat de afbakening van het woord kleuter op het vlak leeftijd vaak wat te krap is.
Ook in leerlingvolgsystemen zoals parnassys worden leerlijnen aangeboden voor leerlingen.
En dan zelfs in de leeftijd van 0-7 jaar in plaats van peuterklassen en kleuterklassen.
Want in de vroege kinderjaren leg je als leerling het fundament voor je verdere ontwikkeling en schoolloopbaan.
Onderwijs aan het jonge kind is een specialisme en vraagt daarom een specifieke benadering.

Visie en doelen

Goede begeleiding van het jonge kind vereist een duidelijke visie, leerlijnen en doelen.
Wat wil je dat ze op welk moment kunnen en kennen?
Het vraagt dat je weet wat het actuele niveau van een kind is en dat je passende doelen stelt.
En bijbehorende activiteiten kunt bedenken en toepassen.
Daarom is het van belang om jonge leerlingen niet in een te krap jasje te plaatsen zoals peuter of kleuter zodat elke leerling juist wordt benaderd.


BabyBaby