donderdag, juli 25, 2024
Kind

Jeugdcriminaliteit


Met jeugdcriminaliteit bedoelen we strafbaar gedrag van jongeren tot en met 24 jaar.
Voorbeelden van strafbaar gedrag zijn: geweld plegen, stelen, overvallen en bedreigen.
Bij crimineel geweld kan het ook gaan om o.a. racistisch geweld, vandalisme, graffiti en brandstichten.
Het jeugdstrafrecht richt zich op jongeren van 12 tot 18 jaar.

Wat de politie doet bij jeugdcriminaliteit

Een structurele aanpak van jeugdcriminaliteit is er niet.
Als een jongere voor de eerste keer een strafbaar feit pleegt, pakken politie en justitie dat anders aan dan een jongere die vaker de fout in gaat.
Datzelfde geldt voor jeugdgroepen die voor problemen zorgen.
Het beleid is vooral gericht op het voorkomen van crimineel gedrag.
Gaan jongeren toch vaker de fout in dan gebruiken politie en justitie meestal zogeheten ‘pedagogisch gerichte sancties’ zoals een verwijzing naar Halt.
Pas in een later stadium gaan zij over tot (taak)straffen of maatregelen.

In het verleden en nu

De jeugdcriminaliteit onder minderjarigen en jongvolwassenen is in de periode 2015 tot 2021 vergeleken met de 15 jaren daarvoor afgenomen.
Zo was het aantal veroordeelde minderjarigen in 2019 vergeleken met 2015 met een derde gedaald naar 5 700.
Wel laten een aantal vormen van criminaliteit de laatste jaren een stabilisatie of toename zien, waaronder ernstig geweld gepleegd door minderjarigen.

Dat blijkt uit de Monitor Jeugdcriminaliteit, een rapport dat het WODC iedere twee à drie jaar in samenwerking met het CBS publiceert.