donderdag, juli 25, 2024
Didactiek

Formatief toetsen


Formatief toetsen is een manier van beoordelen waarbij het doel is om het leerproces van leerlingen te ondersteunen en te verbeteren. Het gaat niet om een eindcijfer, maar om het geven van feedback die de leerling helpt om zich verder te ontwikkelen. Dit type toetsing is een continu proces waarbij de leraar en de leerling samenwerken om leerdoelen te bereiken.

De voordelen van formatief toetsen zijn talrijk. Het biedt directe feedback, waardoor leerlingen inzicht krijgen in hun sterke en zwakke punten. Dit helpt hen om gericht te werken aan hun verbeterpunten. Bovendien motiveert formatieve toetsing leerlingen, omdat het de nadruk legt op groei en voortgang in plaats van op eindresultaten. Leraren kunnen met formatief toetsen beter inspelen op de individuele behoeften van leerlingen en hun instructie aanpassen om iedereen optimaal te ondersteunen.

Er zijn echter ook enkele nadelen. Het kan tijdrovend zijn voor leraren om voortdurend feedback te geven en de voortgang van elke leerling te monitoren. Daarnaast vergt het een cultuuromslag in de manier waarop leerlingen en ouders naar toetsen en beoordelen kijken, wat weerstand kan oproepen.

In het basisonderwijs wordt formatief toetsen toegepast door het integreren van verschillende technieken zoals observaties, gesprekken, en het gebruik van leerdoelen en succescriteria. Leraren kunnen bijvoorbeeld tijdens de les vragen stellen om het begrip van de leerlingen te checken, werk van leerlingen nabespreken, of hen laten reflecteren op hun eigen leerproces. Deze aanpak helpt om het leren meer interactief en leerlinggericht te maken, en stimuleert een actieve deelname van de leerlingen aan hun eigen leerproces.