donderdag, juli 25, 2024
Onderwijs

Feedback


Feedback is een reactie of informatie die optreedt als gevolg van acties of gedragingen van een individu of groep.
In een leeromgeving is zowel positieve als negatieve feedback cruciaal.
Het geeft een gevoel van betrokkenheid en interactiviteit, en stelt leerlingen in staat om eigenaar te worden van hun leerproces.
Effectieve feedback toont leerlingen hun huidige prestatieniveau en laat hen weten wat ze moeten doen om een hoger niveau te bereiken.

Wat maakt goede feedback?

Het is effectiever als het aan een of meer van de volgende criteria voldoet:

Het linkt terug naar de doelen en doelstellingen van het leren:

Het is een goed idee om expliciet te zijn over wat de leerlingen zullen krijgen als ze een cursus vroeg voltooien, idealiter binnen het inleidende gedeelte van het leerproces.
Dit helpt niet alleen om de waarde van de cursus vast te stellen, maar zorgt er ook voor dat feedback overal op een consistente manier kan worden teruggekoppeld, wat illustreert hoe elk afzonderlijk onderdeel van het leren nuttig is, in relatie tot de algemene doelen en doelstellingen.

Het maakt duidelijk hoe de kennis wordt overgedragen naar het dagelijkse leven en de rol van de leerling

Leren is altijd krachtiger als je duidelijk kunt maken wat er kan gebeuren als de leerling het doelgedrag of de kennis overneemt of niet.
Het gebruik van voorbeelden is een uitstekende manier om dit te doen, omdat het de leerling in staat stelt zich de implicaties in de praktijk voor te stellen.

Het richt zich op acties en gedragingen waar de leerling macht over heeft

De inhoud van de feedback moet passen bij de mate van autonomie die de leerling in zijn of haar rol heeft.

Wat kan feedback voor je school en leerlingen betekenen?

Feedback vergroot de betrokkenheid en eigenaarschap van het leren en maakt continue verbetering mogelijk.