vrijdag, mei 24, 2024
Onderwijs

Eindtoets basisonderwijs


De Eindtoets Basisonderwijs is een toets die verplicht is voor alle leerlingen van groep 8 in Nederland.
Het geeft inzicht in wat de leerlingen op de basisschool hebben geleerd en welk type vervolgonderwijs bij een leerling mogelijk past.
Het resultaat van de Eindtoets Basisonderwijs geldt als ‘second opinion’ naast het schooladvies.

Toegestane eindtoetsen basisschool

Scholen kunnen voor de verplichte eindtoets kiezen uit de centrale eindtoets van de overheid of een andere eindtoets die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft toegelaten.
Een school kiest voor 1 toetsaanbieder waardoor alle leerlingen in het voorjaar dezelfde toets maken.
Ook op andere locaties van dezelfde school moeten ze dezelfde toets maken.
Scholen die onder hetzelfde bestuur vallen, hoeven niet allemaal voor dezelfde toets te kiezen en scholen betalen niet voor een eindtoets.

Voorwaarden eindtoets

De eindtoets moet betrouwbaar en van goede kwaliteit zijn.
Daarom zijn er bijvoorbeeld voorwaarden voor de inhoud en de afname van de eindtoets.
Deze voorwaarden staan in het Toetsbesluit PO.
Naast het Toetsbesluit PO is er een Toetswijzer eindtoets PO.
Hierin staan de eisen voor de inhoud en vorm waaraan elke eindtoets moet voldoen.

Heroverweging van het resultaat

Als een leerling de eindtoets beter maakt dan men verwachtte, dan moet de school het schooladvies heroverwegen.
De school is verantwoordelijk voor deze heroverweging en overlegt daarover bij voorkeur met de ouders/verzorgers.
Deze heroverweging kan leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar de school kan er ook voor kiezen om bij het oorspronkelijke schooladvies te blijven.
Soms is het resultaat van de eindtoets juist minder goed dan verwacht en in dat geval mag de basisschool het schooladvies niet aanpassen.

Aangepaste versies eindtoets

Van elke eindtoets moeten er passende, aangepaste versies zijn voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.
Zo zijn er versies met ectra grote letters voor leerlingen die slechtziend zijn en zijn er speciale versies voor leerlingen met dyslexie.