donderdag, juli 25, 2024
Didactiek

Controlerend lesgeven


Controlerend lesgeven is een onderwijsbenadering waarbij de leraar een actieve rol speelt in het beheren en reguleren van het leerproces van de studenten. In deze aanpak houdt de leraar toezicht op het leerproces, stuurt het bij en evalueert het om ervoor te zorgen dat de leerdoelen worden bereikt.

Kenmerken

Kenmerken van controlerend lesgeven kunnen zijn:

1. Directe instructie: De leraar leidt de les en presenteert de lesstof aan de studenten.
2. Feedback geven: De leraar geeft regelmatig feedback aan de studenten over hun prestaties en voortgang.
3. Beoordeling: De leraar beoordeelt het begrip en de vaardigheden van de studenten door middel van tests, opdrachten en andere evaluatiemethoden.
4. Classroom management: De leraar handhaaft discipline en een ordelijke omgeving in de klas, zodat effectief leren kan plaatsvinden.
5. Leerdoelen stellen: De leraar stelt duidelijke leerdoelen vast en werkt samen met de studenten om deze te bereiken.

Hoewel controlerend lesgeven nuttig kan zijn in bepaalde situaties, wordt tegenwoordig vaak ook de nadruk gelegd op meer studentgerichte benaderingen waarbij studenten een actievere rol spelen in hun eigen leerproces, zoals bijvoorbeeld bij het zogenaamde begeleid ontdekkend leren of probleemgestuurd leren.