dinsdag, juni 18, 2024
Leerstof

AVI-niveau


AVI staat voor Analyse van Individualiseringsvormen. Het is een meetinstrument dat wordt gebruikt in het basisonderwijs om het leesniveau van leerlingen te bepalen. AVI geeft aan op welk niveau een kind teksten kan lezen en begrijpen. De niveaus worden aangeduid met de letters M t/m E, waarbij M staat voor Midden en E staat voor Eind. Hoe hoger het niveau, hoe moeilijker de tekst.

Niveaus

In het basisonderwijs worden vaak twaalf AVI-niveaus gebruikt. Hier zijn ze:

1. **M3**: Midden groep 3
2. **E3**: Eind groep 3
3. **M4**: Midden groep 4
4. **E4**: Eind groep 4
5. **M5**: Midden groep 5
6. **E5**: Eind groep 5
7. **M6**: Midden groep 6
8. **E6**: Eind groep 6
9. **M7**: Midden groep 7
10. **E7**: Eind groep 7
11. **M8**: Midden groep 8
12. **E8**: Eind groep 8

Deze niveaus zijn bedoeld om de leesvaardigheid van leerlingen in verschillende groepen van het basisonderwijs te meten. Ze helpen leerkrachten bij het selecteren van geschikte leesmaterialen en het afstemmen van het onderwijs op het niveau van elke individuele leerling.