donderdag, juni 13, 2024
KindLeerkrachtenOnderwijs

Attitude, of houding


In de psychologie verwijst een attitude of houding naar een reeks emoties, overtuigingen en gedragingen ten opzichte van een bepaald object, persoon, ding of gebeurtenis.

Attitudes zijn vaak het resultaat van ervaring of opvoeding. Ze kunnen een krachtige invloed hebben op gedrag en beïnvloeden hoe mensen in verschillende situaties handelen.
Hoewel attitudes blijvend zijn, kunnen ze ook veranderen. De belangrijkste componenten van attitude zijn cognitief, affectief en gedragsmatig, wat betekent dat ze gedachten, gevoelens en acties bevatten.

Overzicht

Om de betekenis van attitudes te begrijpen, kan het nuttig zijn om naar een paar verschillende voorbeelden te kijken. Houding kan verwijzen naar:

 • Uw mening over de doodstraf
 • Jouw mening over welke politieke partij het land beter bestuurt
 • Of bidden op scholen is toegestaan
 • Of geweld op televisie gereguleerd moet worden

De kans is groot dat u waarschijnlijk een vrij sterke mening heeft over deze en soortgelijke vragen.
Je hebt een houding ontwikkeld ten aanzien van dergelijke kwesties, en deze houding beïnvloedt zowel je overtuigingen als je gedrag.
Attitudes zijn een belangrijk onderwerp van studie binnen de sociale psychologie.
Maar wat is een houding precies? Hoe ontwikkelt het zich?

Hoe psychologen attitudes definiëren

Psychologen definiëren attitudes als een aangeleerde neiging om dingen op een bepaalde manier te evalueren. Dit kunnen evaluaties zijn van mensen, problemen, objecten of gebeurtenissen. Dergelijke evaluaties zijn vaak positief of negatief, maar soms ook onzeker.

U kunt bijvoorbeeld gemengde gevoelens hebben over een bepaalde persoon of een bepaald probleem. Onderzoekers suggereren ook dat attitudes uit verschillende kenmerken bestaan.
De componenten van attitudes worden soms het ABC van attitude genoemd.

3 componenten van houding

 • Affectieve component: hoe het object, de persoon, het probleem of de gebeurtenis je laat voelen
 • Cognitieve component: uw gedachten en overtuigingen over het onderwerp
 • Gedragscomponent: hoe houding uw gedrag beïnvloedt

Houdingen kunnen ook expliciet en impliciet zijn. Expliciete attitudes zijn attitudes waarvan we ons bewust zijn en die duidelijk ons gedrag en onze overtuigingen beïnvloeden.
Impliciete attitudes zijn onbewust, maar hebben nog steeds een effect op onze overtuigingen en ons gedrag.

Vorming

Verschillende factoren kunnen van invloed zijn op hoe en waarom attitudes worden gevormd, waaronder:

Ervaring

Attitudes vormen zich direct als resultaat van ervaring. Ze kunnen ontstaan door directe persoonlijke ervaring, of ze kunnen het resultaat zijn van observatie.

Sociale factoren

Sociale rollen en sociale normen kunnen een sterke invloed hebben op attitudes. Sociale rollen hebben betrekking op hoe van mensen wordt verwacht dat ze zich gedragen in een bepaalde rol of context. Sociale normen hebben betrekking op de regels van de samenleving voor welk gedrag als gepast wordt beschouwd.

Via leren

Attitudes kunnen op verschillende manieren worden aangeleerd. Bedenk hoe adverteerders klassieke conditionering gebruiken om uw houding ten opzichte van een bepaald product te beïnvloeden.
In een tv-commercial zie je jonge, mooie mensen zich vermaken op een tropisch strand onder het genot van een sportdrankje. Deze aantrekkelijke en aansprekende beelden zorgen ervoor dat je een positieve associatie ontwikkelt met deze specifieke drank.

Conditionering

Conditionering kan ook worden gebruikt om de ontwikkeling van attitudes te beïnvloeden. Stel je een jonge man voor die net is begonnen met roken.
Elke keer als hij een sigaret opsteekt, klagen mensen, straffen hem en vragen hem om hun buurt te verlaten.
Deze negatieve feedback van de mensen om hem heen zorgt er uiteindelijk voor dat hij een ongunstige mening over roken ontwikkelt en hij besluit de gewoonte op te geven.

Observatie

Ten slotte leren mensen ook attitudes door mensen om hen heen te observeren. Wanneer iemand die je enorm bewondert een bepaalde houding aanhangt, is de kans groter dat je dezelfde overtuigingen ontwikkelt.
Kinderen besteden bijvoorbeeld veel tijd aan het observeren van de houding van hun ouders en beginnen meestal soortgelijke opvattingen te vertonen.

Houdingen en Gedrag

We hebben de neiging om aan te nemen dat mensen zich gedragen in overeenstemming met hun attitudes. Sociaal psychologen hebben echter ontdekt dat attitudes en daadwerkelijk gedrag niet altijd perfect op elkaar zijn afgestemd.

Veel mensen steunen immers een bepaalde kandidaat of politieke partij, maar gaan niet stemmen. Mensen zullen zich onder bepaalde omstandigheden ook sneller gedragen in overeenstemming met hun attitudes.

Factoren die de houdingssterkte beïnvloeden:

 • Ze zijn een expert op dit gebied
 • Verwacht een gunstig resultaat
 • Ervaart iets persoonlijk
 • Staan om iets te winnen of te verliezen vanwege het probleem
 • Zijn herhaaldelijk geuite houdingen

Veranderend gedrag

In sommige gevallen kunnen mensen hun houding veranderen om ze beter af te stemmen op hun gedrag.
Cognitieve dissonantie is een fenomeen waarbij een persoon psychische problemen ervaart als gevolg van tegenstrijdige gedachten of overtuigingen.
Om deze spanning te verminderen, kunnen mensen hun houding veranderen om hun andere overtuigingen of feitelijk gedrag te weerspiegelen.

Waarom attitudes veranderen

Hoewel attitudes een krachtig effect op gedrag kunnen hebben, zijn ze niet in steen gebeiteld. Dezelfde invloeden die tot attitudevorming leiden, kunnen ook attitudeverandering teweegbrengen.

StudieboekenStudieboeken