vrijdag, mei 24, 2024
KindOnderwijs

Verbreding van leerstof


Verbreding van leerstof voor de (hoog)begaafden

Aan sterkere leerlingen wordt vaak een verbreding van de leerstof aangeboden om ze te blijven stimuleren om te leren, maar dan wel het liefst op de lijn van alle andere leerlingen.

Onder verbreding van leerstof verstaan we die leerstof die een aanvulling op de kerndoelen van het basisonderwijs vormt. Daar vallen bijvoorbeeld vreemde talen, maar ook computervaardigheden onder.
Een voorbeeld is een les over de tweede wereldoorlog. In een verbreding van de lesstof zou je kunnen vragen om een werkstuk over de bevrijding van Europa.

Vaak is de verbreding van de lesstof niet voor naast de reguliere lesstof maar dat het ingezet wordt in plaats van de herhaalstof. Voor veel sterkere leerlingen is die herhaalstof het probleem dat ze zich niet gehoord voelen en min of meer “afstompen”.

Als je lesstof zoekt ter verbreding dan is het noodzaak om rekening te houden met de interesse van de betreffende leerling.
Heb je een leerling die graag met computers werkt dan zou het een mooie proef zijn of ze bijvoorbeeld een blog over het onderwerp kunnen schrijven.