zondag, juli 14, 2024
Onderwijs

PISA – programme for international student assessment.


Het Programme for International Student Assessment, is beter bekend als PISA. Dit is een wereldwijd onderzoek dat wordt uitgevoerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).
PISA beoordeelt de prestaties van 15-jarige leerlingen in verschillende landen op het gebied van lezen, wiskunde en wetenschappen.

Het doel

Het primaire doel van PISA is om te evalueren hoe goed onderwijssystemen studenten voorbereiden op uitdagingen in het echte leven door hun vermogen te beoordelen om hun kennis en vaardigheden toe te passen in praktische situaties.
PISA-tests zijn ontworpen om het vermogen van studenten voor kritisch denken, probleemoplossing en communicatie te meten.

De assessments

De assessments vinden om de drie jaar plaats, waarbij wisselend aandacht wordt besteed aan verschillende onderwerpen.
Naast de kernvakken lezen, wiskunde en wetenschappen, omvat PISA ook een beoordeling van de vaardigheid van leerlingen.
Voor het grootste gedeelte in het gezamenlijk oplossen van problemen en soms een optionele beoordeling op gebieden zoals financiële geletterdheid.

PISA maakt gebruik van een op steekproeven gebaseerde aanpak, wat betekent dat slechts een deel van de studenten uit elk deelnemend land de test aflegt. Deze steekproef is zorgvuldig geselecteerd om representatief te zijn voor de totale studentenpopulatie. De resultaten bieden beleidsmakers, docenten en onderzoekers waardevolle inzichten in de sterke en zwakke punten van onderwijssystemen wereldwijd.

De uitslagen

De bevindingen van PISA helpen bij het identificeren van succesvolle onderwijsstrategieën en het informeren van beleidsbeslissingen gericht op het verbeteren van onderwijsresultaten. De resultaten kunnen ook leiden tot discussies en vergelijkingen tussen landen, waarbij best practices en aandachtsgebieden naar voren komen.

PISA is een invloedrijke wereldwijde benchmark geworden voor het beoordelen van de kwaliteit van onderwijssystemen, en de bevindingen ervan dragen bij aan voortdurende inspanningen om het onderwijs wereldwijd te verbeteren.