donderdag, juni 13, 2024
Onderwijs

Leerplein


Veel scholen hebben vaak een leerplein. Dit is meestal een grote middenruimte of lokaal.
Hier kunnen tegelijkertijd meer dan één groep leerlingen werken onder het toeziend oog van meer dan één begeleider.
In principe werken de leerlingen aan schoolgebonden opdrachten, al dan niet met behulp van aanwezige computers of eigen hulpmiddelen, zoals een tabletcomputer of laptop.
De grootte van het leerplein en het aantal werkplekken hangt samen met de grootte van de school in kwestie en de onderwijsvisie omtrent gebruik van het leerplein naast de overige onderwijsruimtes.

Scholen doen dit, omdat het onderwijs op leerpleinen uitstekend aansluit bij de manier waarop jongeren leren en hun hersens zich ontwikkelen. Bovendien bereidt dit onderwijs leerlingen goed voor op de maatschappij van morgen.

Anders organiseren

‘Meer uit leerlingen halen’. Dat is de belangrijkste reden waarom scholen het klassikale onderwijs doorbreken en met een leerplein gaan werken.
Veelal gaat het om groeps- of leerjaaroverstijgende vormen van onderwijs, gecombineerd met meer individuele begeleiding of extra instructies in kleinere niveaugroepjes.

Lerarentekort geen reden

Het lerarentekort is geen doorslaggevende rol voor scholen om te breken met het traditionele klassensysteem.
Al zijn scholen die werken met leerpleinen wel flexibeler met hun personele bezetting. Zo kunnen ze bijvoorbeeld makkelijker tijdelijk een zieke collega opvangen.
Scholen zoeken zo naar een manier om meer handen op de groep te krijgen. Passend onderwijs wordt geregeld genoemd. Er is behoefte om leerlingen op meer individuele basis te begeleiden.

Waarom werken met een leerplein?

Onderwijs via leerpleinen heeft veel voordelen.

Via de leerpleinen kan onderwijs beter op maat woorden aangeboden. Leerlingen verschillen in de manier waarop ze leren. De één heeft veel aan de uitleg die de docent geeft en een ander zoekt dingen graag zelf uit. De ene leerling werkt graag alleen en de andere werkt graag samen met een medeleerling aan een opdracht.
Dit kan beter op een leerplein dan in een klaslokaal. Wanneer de ene leerling iets al snapt en een andere nog niet kan de leerling die iets al snapt op het plein verder werken aan opdrachten.

Een plein biedt ook meer mogelijkheden.
Er kunnen er op zo’n plein groepsopdrachten worden uitgevoerd zonder dat leerlingen die wat meer uitleg nodig hebben worden gestoord.
De opdrachten die ze daar doen kunnen ze vaak niet goed doen in een klaslokaal.