vrijdag, mei 24, 2024
KindPedagogiek

Executieve functies


Executieve functies, ook wel uitvoerende functies genoemd, verwijzen naar een reeks cognitieve processen en mentale vaardigheden die betrokken zijn bij het plannen, beheersen en coördineren van gedrag. Ze spelen een cruciale rol in het vermogen van een persoon om doelgericht gedrag te vertonen, problemen op te lossen, taken te voltooien en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. De functies helpen bij het reguleren van onze gedachten, emoties en gedrag, en ze zijn van invloed op ons dagelijks functioneren op school, op het werk en in het dagelijks leven.

Enkele voorbeelden

Enkele veel voorkomende functies zijn onder andere:

1. Inhibitie: Het vermogen om impulsen te onderdrukken, afleiding te weerstaan en gedrag te reguleren. Het helpt bij het beheersen van impulsen en het maken van weloverwogen beslissingen.

2. Werkgeheugen: Het vermogen om informatie tijdelijk vast te houden en te manipuleren voor taken zoals probleemoplossen, plannen en redeneren.

3. Flexibiliteit: Het vermogen om van denkrichting te veranderen, te schakelen tussen taken en strategieën aan te passen wanneer de omstandigheden veranderen.

4. Plannen en organisatie: Het vermogen om doelen te stellen, taken te plannen, stappen te organiseren en prioriteiten te stellen om taken effectief uit te voeren.

5. Taakinitiatie: Het vermogen om taken op tijd te starten zonder onnodige vertraging.

6. Emotieregulatie: Het vermogen om emoties te herkennen, te begrijpen en te beheersen, zodat ze het denken en handelen niet in de weg staan.

7. Time management: Het vermogen om de tijd effectief te beheren en taken binnen gestelde deadlines uit te voeren.

8. Doelgericht gedrag: Het vermogen om te werken naar lange-termijndoelen en zichzelf te motiveren om taken af te ronden.

Problemen kunnen leiden tot moeilijkheden op verschillende gebieden, zoals academische prestaties, werkprestaties en sociale interacties. Deze functies ontwikkelen zich in de kindertijd en adolescentie, maar blijven zich ook in de volwassenheid verder ontwikkelen. Interventies en strategieën kunnen helpen bij het versterken van de functies bij mensen die hier moeite mee hebben, en dit kan hun vermogen om effectief te functioneren verbeteren.

Executieve functiesWanneer zijn executieve functies vereist?

Ze zijn vereist in tal van dagelijkse situaties en taken, waarbij ze een cruciale rol spelen in het reguleren en sturen van ons gedrag, denken en emoties. Hier zijn enkele voorbeelden van situaties waarin het van essentieel belang kan zijn:

 1. Schoolprestaties. Kinderen en studenten hebben de functies nodig om hun aandacht te richten op lesmateriaal, huiswerk te plannen, taken te voltooien, complexe concepten te begrijpen en examens voor te bereiden.
 2. Werk. Volwassenen moeten de functies gebruiken om taken op het werk te organiseren, prioriteiten te stellen, projecten te beheren, tijd effectief te beheren en samen te werken met collega’s.
 3. Huishoudelijke taken. Het plannen en uitvoeren van dagelijkse huishoudelijke taken, zoals boodschappen doen, koken, schoonmaken en budgetbeheer, vereist het gebruik van deze functies.
 4. Zelfzorg. De functies zijn belangrijk bij het plannen en beheren van persoonlijke verzorging, zoals het maken van gezonde eetkeuzes, sporten, slaapgewoonten en het beheer van medische afspraken.
 5. Verkeer en navigatie. Het veilig besturen van een voertuig en het navigeren in onbekend terrein vereisen aandacht, planning, impulsbeheersing en flexibiliteit.
 6. Sociale interacties. Bij het aangaan van sociale relaties en interacties zijn de functies betrokken, zoals het lezen van emoties, het beheersen van impulsen en het plannen van conversaties.
 7. Probleemoplossen. Het oplossen van complexe problemen, zowel in het persoonlijke leven als op het werk, vereist vaak het gebruik van werkgeheugen, flexibiliteit en planningsvaardigheden.
 8. Stressmanagement. In stressvolle situaties zijn emotieregulatie en doelgericht gedrag belangrijk om effectief met de stress om te gaan en doelen te bereiken.
 9. Creativiteit en innovatie. Bij creatieve taken en innovatieve projecten zijn de functies nuttig bij het genereren en ontwikkelen van nieuwe ideeën.
 10. Persoonlijke groei. De functies helpen bij het stellen en nastreven van langetermijndoelen, evenals het evalueren van voortgang en succes.

De functies zijn betrokken bij vrijwel alle aspecten van ons dagelijks leven en spelen een cruciale rol bij het ondersteunen van ons vermogen om effectief te functioneren en te gedijen in verschillende situaties. Ze zijn essentieel voor het plannen, organiseren, prioriteren en reguleren van ons gedrag, wat resulteert in succesvolle uitkomsten in diverse contexten.

Welke functies zijn er?

Executieve functies omvatten een reeks cognitieve processen en mentale vaardigheden die betrokken zijn bij het reguleren en sturen van gedrag, gedachten en emoties. Hier zijn enkele van de belangrijkste executieve functies:

Inhibitie.

Het vermogen om impulsen en afleidingen te onderdrukken en gedrag in toom te houden. Inhibitie helpt bij het weerstaan van onmiddellijke beloningen en het handhaven van zelfbeheersing.

Werkgeheugen.

Het vermogen om informatie tijdelijk vast te houden en te manipuleren in het denkproces. Werkgeheugen is essentieel voor taken zoals problemen oplossen, redeneren en volgen van instructies.

Cognitieve flexibiliteit.

Het vermogen om van denkrichting te veranderen, te schakelen tussen verschillende taken of strategieën en zich aan te passen aan nieuwe situaties. Flexibiliteit is belangrijk bij het omgaan met verandering.

Plannen en organisatie.

Het vermogen om doelen te stellen, taken te plannen, stappen te organiseren en prioriteiten te stellen om een taak efficiënt uit te voeren.

Taakinitiatie.

Het vermogen om een taak op tijd te starten zonder onnodige vertraging of aarzeling. Het helpt bij het overwinnen van uitstelgedrag.

Emotieregulatie.

Het vermogen om emoties te herkennen, te begrijpen en te beheersen, zodat ze het denken en handelen niet beïnvloeden. Emotieregulatie helpt bij het omgaan met stress, frustratie en conflicten.

Time management.

Het vermogen om de tijd effectief te beheren en taken binnen gestelde deadlines uit te voeren.

Doelgericht gedrag.

Het vermogen om te werken naar lange-termijndoelen en zichzelf te motiveren om taken af te ronden, zelfs als ze moeilijk of tijdrovend zijn.

Responsinhibitie.

Het vermogen om impulsieve reacties te onderdrukken en in plaats daarvan doordachte en passende reacties te kiezen. Het is belangrijk voor sociale interacties en het vermijden van ongepast gedrag.

Metacognitie.

Het vermogen om je eigen denkprocessen te observeren en te beoordelen, wat helpt bij het verbeteren van besluitvorming en leren.

Deze executieve functies werken vaak samen en overlappen elkaar in verschillende mate bij verschillende taken en situaties. Ze spelen een centrale rol in cognitieve ontwikkeling en kunnen beïnvloed worden door factoren zoals genetica, opvoeding, omgeving en ervaringen. Sterke executieve functies zijn van cruciaal belang voor het dagelijks functioneren en succes in het leven, terwijl zwakke executieve functies problemen kunnen veroorzaken in verschillende levensdomeinen.

Executieve functiesDe Kern executieve functies

De kernexecutieve functies verwijzen naar de essentiële executieve functies die als de basis worden beschouwd voor andere cognitieve processen en gedrag. Ze spelen een fundamentele rol in het reguleren van ons denken, emoties en gedrag, en ze vormen de basis voor het ontwikkelen van meer geavanceerde executieve functies. De exacte lijst van kernexecutieve functies kan enigszins variëren afhankelijk van de bron en het model dat wordt gebruikt, maar over het algemeen omvatten ze de volgende:

 1. Inhibitie. Het vermogen om impulsen en afleidingen te onderdrukken en gedrag in toom te houden. Dit vormt de basis voor zelfbeheersing en is cruciaal voor de meeste andere executieve functies.
 2. Werkgeheugen. Het vermogen om informatie tijdelijk vast te houden en te manipuleren, wat nodig is voor het redeneren, plannen en oplossen van problemen.
 3. Cognitieve flexibiliteit. Het vermogen om van denkrichting te veranderen, te schakelen tussen taken of strategieën en je aan te passen aan nieuwe situaties. Flexibiliteit is van vitaal belang voor het omgaan met veranderingen.

Deze drie kernexecutieve functies leggen de basis voor geavanceerdere executieve functies zoals plannen, doelgericht gedrag, taakinitiatie, time management en emotionele regulatie. Samen helpen ze individuen om hun gedrag te organiseren, problemen op te lossen, doelen te bereiken en zich aan te passen aan de eisen van de omgeving.

Het begrijpen en versterken van deze kernexecutieve functies kan leiden tot verbeteringen in de algehele executieve functievaardigheden en kan nuttig zijn voor zowel kinderen als volwassenen in verschillende levenssituaties, zoals onderwijs, werk en persoonlijke ontwikkeling.

Het Verschil tussen executieve en cognitieve functies

Executieve functies en cognitieve functies zijn twee nauw verwante concepten, maar ze hebben toch enkele belangrijke verschillen. Hier zijn de kernverschillen tussen deze twee soorten functies:

1. Executieve functies:

 • Executieve functies verwijzen naar de hogere cognitieve processen die betrokken zijn bij het reguleren, plannen en sturen van gedrag, gedachten en emoties.
 • Ze zijn verantwoordelijk voor het beheersen en coördineren van andere cognitieve functies.
 • Executieve functies omvatten zaken als inhibitie, werkgeheugen, cognitieve flexibiliteit, plannen, doelgericht gedrag, emotieregulatie, enz.
 • Ze richten zich meer op hoe we onze gedachten en gedrag beheren om doelen te bereiken en te functioneren in het dagelijks leven.

2. Cognitieve functies:

 • Cognitieve functies zijn een breder begrip en verwijzen naar de mentale processen die betrokken zijn bij informatieperceptie, -verwerking en -opslag.
 • Ze omvatten basisfuncties zoals waarneming, geheugen, aandacht, taal, redeneren, probleemoplossen, enz.
 • Cognitieve functies hebben betrekking op hoe we informatie verwerken en begrijpen, maar ze behandelen niet noodzakelijk het reguleren van gedrag of het plannen van acties.

Het belangrijkste verschil tussen executieve en cognitieve functies is dat executieve functies specifiek gericht zijn op de hogere controle en sturing van andere cognitieve processen. Cognitieve functies zijn breder en omvatten de basisprocessen van denken en informatieverwerking. Executieve functies zijn essentieel voor het effectief gebruik van cognitieve functies, omdat ze ons helpen onze aandacht te richten, impulsen te beheersen, doelen te stellen en te plannen hoe we cognitieve processen in verschillende situaties zullen toepassen. In wezen zijn executieve functies een subset van cognitieve functies die gericht zijn op het coördineren van het denken en gedrag voor adaptief functioneren.

Het Belang van executieve functies

Executieve functies spelen een uiterst belangrijke rol in het dagelijks leven van mensen, ongeacht hun leeftijd. Hier is waarom deze functies van groot belang zijn:

Academisch succes.

Sterke executieve functies zijn gekoppeld aan betere academische prestaties. Ze helpen studenten bij het plannen van huiswerk, het voltooien van projecten, het organiseren van informatie en het omgaan met afleidingen.

Werkprestaties.

In de professionele wereld zijn executieve functies essentieel voor het organiseren van taken, het voldoen aan deadlines, het omgaan met complexe projecten en het beheren van tijd en middelen.

Zelfregulatie.

Executieve functies ondersteunen zelfbeheersing en impulsbeheersing. Ze helpen mensen om gezondere keuzes te maken in voeding, lichaamsbeweging en andere aspecten van zelfzorg.

Sociale vaardigheden.

Ze zijn betrokken bij het begrijpen van andermans perspectieven, het beheersen van emoties in sociale situaties en het opbouwen van sterke relaties.

Probleemoplossing.

Executieve functies zijn cruciaal bij het analyseren van problemen, het bedenken van oplossingen en het implementeren van strategieën om obstakels te overwinnen.

Stressmanagement.

Sterke executieve functies helpen mensen om stress te beheersen en veerkrachtig te reageren op uitdagende situaties.

Doelen bereiken.

Ze zijn van vitaal belang voor het stellen van doelen, het volgen van vooruitgang en het behalen van persoonlijke en professionele mijlpalen.

Onafhankelijkheid.

Ze dragen bij aan het vermogen van mensen om zelfstandig te leven, taken uit te voeren en beslissingen te nemen.

Leren en ontwikkeling.

Executieve functies bevorderen het leerproces door te helpen bij het organiseren van informatie en het toepassen van strategieën om nieuwe concepten te begrijpen.

Algemeen welzijn.

Sterke executieve functies dragen bij aan een betere kwaliteit van leven, omdat ze mensen in staat stellen om effectief te functioneren, hun doelen te bereiken en obstakels te overwinnen.

Het belang van executieve functies is zo wijdverbreid dat zwakke executieve functies geassocieerd kunnen worden met problemen zoals academische achterstand, werkgerelateerde moeilijkheden, gedragsproblemen en mentale gezondheidsproblemen. Het begrijpen en versterken van deze functies kan dus een grote positieve impact hebben op de levenskwaliteit van individuen in verschillende levenssituaties.

Executieve functies

Wanneer is er een beperking van executieve functies?

Er zijn verschillende situaties en aandoeningen waarin mensen beperkingen ervaren in hun executieve functies. Dit kan variëren van mild tot ernstig en kan zich op verschillende manieren manifesteren. Enkele situaties waarin beperkingen van executieve functies vaak voorkomen, zijn onder meer:

 1. Neurologische aandoeningen: Sommige neurologische aandoeningen, zoals ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), autismespectrumstoornissen, traumatisch hersenletsel, en neurodegeneratieve aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer, kunnen aanzienlijke beperkingen veroorzaken in de executieve functies.
 2. Psychiatrische aandoeningen: Psychiatrische aandoeningen zoals depressie, angststoornissen en schizofrenie kunnen de werking van executieve functies beïnvloeden, wat leidt tot problemen in het reguleren van emoties, impulsbeheersing en doelgericht gedrag.
 3. Ontwikkelingsstoornissen: Kinderen met ontwikkelingsstoornissen, zoals specifieke leerstoornissen (zoals dyslexie) of ontwikkelingsachterstanden, kunnen moeite hebben met bepaalde executieve functies, met name gerelateerd aan schoolprestaties.
 4. Veroudering: Naarmate mensen ouder worden, kunnen veranderingen in de hersenen leiden tot vermindering van bepaalde executieve functies, zoals geheugen, aandacht en flexibiliteit.
 5. Stress en traumatische gebeurtenissen: Ernstige stress, traumatische gebeurtenissen of posttraumatische stressstoornis (PTSS) kunnen de executieve functies beïnvloeden, wat leidt tot problemen met emotieregulatie, geheugen en impulsbeheersing.
 6. Omgevingsfactoren: Een ongestructureerde of chaotische omgeving kan het moeilijk maken voor mensen om hun executieve functies effectief te gebruiken.

Het is belangrijk op te merken dat beperkingen in executieve functies niet noodzakelijk betekenen dat iemand tekortschiet op elk aspect van deze functies. Vaak hebben individuen sterke en zwakke punten binnen executieve functies, en de specifieke beperkingen variëren afhankelijk van de aandoening of situatie. Mensen met beperkingen in executieve functies kunnen echter profiteren van diagnostische beoordelingen, interventies, strategieën en ondersteuning om hun functioneren te verbeteren en hun kwaliteit van leven te vergroten. Het is belangrijk om te werken aan het begrijpen en beheren van deze beperkingen, vooral als ze het dagelijks leven of de prestaties in belangrijke levensdomeinen beïnvloeden.

Kun je executieve functies veranderen?

Executieve functies zijn plastisch en kunnen veranderen en verbeterd worden over de tijd. Dit vermogen tot verandering en aanpassing staat bekend als neuroplasticiteit. Er zijn verschillende manieren waarop executieve functies kunnen worden verbeterd:

 1. Leeftijd en ontwikkeling.Executieve functies ontwikkelen zich over het algemeen gedurende de kindertijd en adolescentie. Kinderen en tieners kunnen training en begeleiding krijgen om deze functies te versterken, en ze kunnen zich verbeteren naarmate ze ouder worden.
 2. Interventies en therapieën.Er zijn verschillende interventies en therapieën beschikbaar die gericht zijn op het verbeteren van executieve functies. Cognitieve gedragstherapie (CGT), gedragstherapie, en specifieke programma’s zoals de “Cogmed” training zijn ontworpen om de executieve functies te versterken.
 3. Lifestyle-aanpassingen.Een gezonde levensstijl met voldoende slaap, regelmatige lichaamsbeweging en een uitgebalanceerd dieet kan de werking van executieve functies verbeteren.
 4. Mentale oefening en training.Het oplossen van puzzels, het spelen van strategische spellen, en het beoefenen van cognitieve taken kan helpen bij het versterken van executieve functies. Oefeningen gericht op het verbeteren van werkgeheugen, aandacht en andere functies kunnen nuttig zijn.
 5. Medicatie.In sommige gevallen kan medicatie nuttig zijn, vooral bij aandoeningen zoals ADHD, waarbij medicijnen kunnen helpen om bepaalde  functies te verbeteren.
 6. Strategieën en aanpassingen.Individuen met beperkingen in de functies kunnen leren om specifieke strategieën en aanpassingen te gebruiken om hun tekortkomingen te compenseren. Dit kan het gebruik van agenda’s, reminders, lijsten, en andere hulpmiddelen omvatten.

Het is belangrijk op te merken dat verbeteringen inde functies tijd, inspanning en consistentie vereisen. Iedereen is anders, en de benaderingen die het beste werken, kunnen variëren op basis van individuele behoeften en omstandigheden. Mensen die geïnteresseerd zijn in het verbeteren van hun executieve functies kunnen baat hebben bij professionele begeleiding en beoordeling om de meest geschikte interventies en strategieën te identificeren. Over het algemeen zijn positieve veranderingen mogelijk, en het versterken van deze functies kan een positieve impact hebben op het dagelijks functioneren en de levenskwaliteit.